Bestemmingsplan BP Buitengebied Gemert-Bakel

Bestemmingsplan BP Buitengebied Gemert-Bakel heeft op 30-06-2016 de status voorontwerp gekregen door Gemert-Bakel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Gemert-Bakel
Dossier
NL.IMRO.1652.Buitengebied2016
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1652.Buitengebied2016-VO01
Planstatus
voorontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 112.134.625 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 60.275.658 53,75%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 6.785.990 6,05%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 184.678 0,16%

- Bedrijf (art. 6) 532.230 0,47%

- Groen (art. 7) 21.837 0,02%

- Maatschappelijk (art. 8) 582.215 0,52%
- Maatschappelijk - Militair terrein (art. 9) 1.199.962 1,07%

- Natuur (art. 10) 34.072.446 30,39%

- Recreatie (art. 11) 327.998 0,29%
- Recreatie - Golfbaan (art. 12) 734.516 0,66%
- Recreatie - Recreatiegebied (art. 13) 69.240 0,06%

- Verkeer (art. 14) 3.253.130 2,90%
- Verkeer - 1 (art. 15) 76.495 0,07%

- Water (art. 16) 2.329.478 2,08%

- Wonen (art. 17) 1.688.627 1,51%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 18) 857.641 0,76%

- Waarde - Aardkundig waardevol (art. 19) 10.907.884 9,73%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 20) 166.090 0,15%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 21) 452.690 0,40%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 22) 586.447 0,52%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 23) 12.188.611 10,87%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 24) 32.454.908 28,94%
- Waarde - Oude akker (art. 25) 8.776.499 7,83%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 26) 1.658.765 1,48%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - grondgebonden geluidzonering (art. 30.4) 4.642.212 4,14%
- geluidzone - industrie (art. 30.5) 241.135 0,22%
- geluidzone - ke zonering (art. 30.6) 8.475.821 7,56%

- luchtvaartverkeerzone - funnel (art. 30.1) 7.302.468 6,51%
- luchtvaartverkeerzone - ihcs (art. 30.1) 42.142.249 37,58%

- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 30.7) 69.203.841 61,71%
- overige zone - doorgroeigebied glastuinbouw (art. 30.8) 571.513 0,51%

- veiligheidszone - bevi (art. 30.2) 9.958 0,01%
- veiligheidszone - leiding (art. 18.2) 994.178 0,89%
- veiligheidszone - munitie 1 (art. 30.1) 201.307 0,18%
- veiligheidszone - munitie 2 (art. 30.1) 209.111 0,19%
- veiligheidszone - munitie 3 (art. 30.1) 1.007.620 0,90%

- vrijwaringszone - invloedszone Peelrandbreuk (art. 30.9) 1.915.374 1,71%
- vrijwaringszone - molenbiotoop - 1 (art. 30.10) 31.390 0,03%
- vrijwaringszone - molenbiotoop - 2 (art. 30.11) 674.805 0,60%
- vrijwaringszone - waterloop (art. 30.12) 1.434.510 1,28%
- vrijwaringszone - wijstgebied (art. 30.13) 717.804 0,64%