6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied 2017 heeft op 09-11-2017 de status ontwerp gekregen door Gemert-Bakel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Gemert-Bakel
Dossier
NL.IMRO.1652.Buitengebied2017
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1652.Buitengebied2017-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 112.097.102 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 60.222.025 53,72%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 6.645.062 5,93%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 184.678 0,16%

- Bedrijf (art. 6) 594.135 0,53%

- Groen (art. 7) 73.464 0,07%

- Maatschappelijk (art. 8) 259.239 0,23%
- Maatschappelijk - Militair terrein (art. 9) 1.199.962 1,07%

- Natuur (art. 10) 34.320.292 30,62%

- Recreatie (art. 11) 366.187 0,33%
- Recreatie - Golfbaan (art. 12) 734.514 0,66%
- Recreatie - Recreatiegebied (art. 13) 69.262 0,06%

- Verkeer (art. 14) 3.253.647 2,90%
- Verkeer - 1 (art. 15) 76.466 0,07%

- Water (art. 16) 2.385.321 2,13%

- Wonen (art. 17) 1.720.073 1,53%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 18) 1.029.810 0,92%

- Waarde - Aardkundig waardevol (art. 20) 10.258.152 9,15%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 21) 166.090 0,15%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 22) 452.690 0,40%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 23) 586.447 0,52%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 24) 12.212.574 10,89%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 25) 30.217.303 26,96%
- Waarde - Oude akker (art. 26) 9.201.660 8,21%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 27) 1.566.504 1,40%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - grondgebonden geluidzonering (art. 31.3) 4.642.212 4,14%
- geluidzone - industrie (art. 31.4) 8.717.957 7,78%
- geluidzone - ke zonering (art. 31.5) 8.475.821 7,56%

- luchtvaartverkeerzone - funnel (art. 31.2) 7.302.468 6,51%
- luchtvaartverkeerzone - ihcs (art. 31.2) 42.141.757 37,59%

- milieuzone - beperking milieuhinder (art. 31.6) 3.009 0,00%

- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 31.8) 66.178.111 59,04%
- overige zone - doorgroeigebied glastuinbouw (art. 31.9) 571.513 0,51%
- overige zone - ecologische verbindingszone, attentiegebied natuur netwerk brabant (art. 31.7) 446.109 0,40%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied wonen (art. 17) 1.259 0,00%

- veiligheidszone - bedrijven (art. 31.10) 1.441 0,00%
- veiligheidszone - bevi (art. 31.11) 19.915 0,02%
- veiligheidszone - leiding (art. 18) 1.459.534 1,30%
- veiligheidszone - munitie 1 (art. 31.2) 201.307 0,18%
- veiligheidszone - munitie 2 (art. 31.2) 209.111 0,19%
- veiligheidszone - munitie 3 (art. 31.2) 1.007.620 0,90%

- vrijwaringszone - invloedzone Peelrandbreuk (art. 31.12) 1.915.704 1,71%
- vrijwaringszone - molenbiotoop - 1 (art. 31.13) 31.403 0,03%
- vrijwaringszone - molenbiotoop - 2 (art. 31.14) 706.577 0,63%
- vrijwaringszone - molenbiotoop - 3 (art. 31.15) 37.200 0,03%
- vrijwaringszone - waterloop (art. 31.16) 1.447.055 1,29%
- vrijwaringszone - wijstgebied (art. 31.17) 717.804 0,64%