6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied 2017 heeft op 05-07-2018 de status vastgesteld gekregen door Gemert-Bakel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Gemert-Bakel
Dossier
NL.IMRO.1652.Buitengebied2017
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1652.Buitengebied2017-VA01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 112.068.344 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 60.263.093 53,77%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 6.628.519 5,91%

- Agrarisch met waarden (art. 5) 184.678 0,16%

- Bedrijf (art. 6) 598.061 0,53%

- Groen (art. 7) 79.377 0,07%

- Maatschappelijk (art. 8) 279.497 0,25%
- Maatschappelijk - Militair terrein (art. 9) 1.199.962 1,07%

- Natuur (art. 10) 34.278.991 30,59%

- Recreatie (art. 11) 363.837 0,32%
- Recreatie - Golfbaan (art. 12) 734.499 0,66%
- Recreatie - Recreatiegebied (art. 13) 69.274 0,06%

- Verkeer (art. 14) 3.254.374 2,90%
- Verkeer - 1 (art. 15) 76.458 0,07%

- Water (art. 16) 2.367.543 2,11%

- Wonen (art. 17) 1.696.152 1,51%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 18) 832.421 0,74%

- Waarde - Aardkundig waardevol (art. 20) 10.258.127 9,15%
- Waarde - Archeologie 1 (art. 21) 166.090 0,15%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 22) 452.690 0,40%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 23) 599.362 0,53%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 24) 12.155.377 10,85%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 25) 32.270.043 28,79%
- Waarde - Oude akker (art. 26) 9.061.380 8,09%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 27) 1.566.504 1,40%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - grondgebonden geluidzonering (art. 31.3) 4.642.212 4,14%
- geluidzone - industrie (art. 31.4) 8.717.957 7,78%
- geluidzone - ke zonering (art. 31.5) 8.475.821 7,56%

- luchtvaartverkeerzone - funnel (art. 31) 7.296.393 6,51%
- luchtvaartverkeerzone - ihcs (art. 31) 42.133.711 37,60%

- milieuzone - beperking milieuhinder (art. 31.6) 2.472 0,00%

- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 31.8) 66.138.790 59,02%
- overige zone - doorgroeigebied glastuinbouw (art. 31.9) 571.513 0,51%
- overige zone - ecologische verbindingszone, attentiegebied natuur netwerk brabant (art. 31.7) 446.109 0,40%

- veiligheidszone - bedrijven (art. 31.10) 1.441 0,00%
- veiligheidszone - bevi (art. 31.11) 19.915 0,02%
- veiligheidszone - bevi 1 (art. 31.11) 65.075 0,06%
- veiligheidszone - bevi 2 (art. 31.12) 1.174.097 1,05%
- veiligheidszone - leiding (art. 31.2) 701.417 0,63%
- veiligheidszone - munitie 1 (art. 31.2) 201.307 0,18%
- veiligheidszone - munitie 2 (art. 31.2) 209.111 0,19%
- veiligheidszone - munitie 3 (art. 31.2) 1.007.620 0,90%

- vrijwaringszone - invloedzone Peelrandbreuk (art. 31.13) 1.915.704 1,71%
- vrijwaringszone - molenbiotoop - 1 (art. 31.14) 31.415 0,03%
- vrijwaringszone - molenbiotoop - 2 (art. 31.15) 706.852 0,63%
- vrijwaringszone - molenbiotoop - 3 (art. 31.16) 230.094 0,21%
- vrijwaringszone - waterloop (art. 31.17) 1.446.808 1,29%
- vrijwaringszone - wijstgebied (art. 31.18) 717.804 0,64%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 33) 2.258 0,00%