Bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied 2017

Bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied 2017 heeft op 05-07-2018 de status vastgesteld gekregen door Gemert-Bakel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van 79,39....

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 49.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1652.Buitengebied2017
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1652.Buitengebied2017-VA01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 112.068.344 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 66.891.612 59,69%
- Agrarisch (art. 3) 60.263.093 53,77%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 6.628.519 5,91%
Agrarisch met waarden 184.678 0,16%
- Agrarisch met waarden (art. 5) 184.678 0,16%
Bedrijf 598.061 0,53%
- Bedrijf (art. 6) 598.061 0,53%
Groen 79.377 0,07%
- Groen (art. 7) 79.377 0,07%
Maatschappelijk 1.479.459 1,32%
- Maatschappelijk (art. 8) 279.497 0,25%
- Maatschappelijk - Militair terrein (art. 9) 1.199.962 1,07%
Natuur 34.278.991 30,59%
- Natuur (art. 10) 34.278.991 30,59%
Recreatie 1.167.610 1,04%
- Recreatie (art. 11) 363.837 0,32%
- Recreatie - Golfbaan (art. 12) 734.499 0,66%
- Recreatie - Recreatiegebied (art. 13) 69.274 0,06%
Verkeer 3.330.832 2,97%
- Verkeer (art. 14) 3.254.374 2,90%
- Verkeer - 1 (art. 15) 76.458 0,07%
Water 2.367.543 2,11%
- Water (art. 16) 2.367.543 2,11%
Wonen 1.696.152 1,51%
- Wonen (art. 17) 1.696.152 1,51%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 832.421 0,74%
- Leiding (art. 18) 832.421 0,74 %
Waarde 64.963.069 57,97%
- Waarde - Aardkundig waardevol (art. 20) 10.258.127 9,15 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 21) 166.090 0,15 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 22) 452.690 0,40 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 23) 599.362 0,53 %
- Waarde - Archeologie 4 (art. 24) 12.155.377 10,85 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 25) 32.270.043 28,79 %
- Waarde - Oude akker (art. 26) 9.061.380 8,09 %
Waterstaat 1.566.504 1,40%
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 27) 1.566.504 1,40 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Geluidzone 21.835.990 19,48%
- geluidzone - grondgebonden geluidzonering (art. 31.3) 4.642.212 4,14 %
- geluidzone - industrie (art. 31.4) 8.717.957 7,78 %
- geluidzone - ke zonering (art. 31.5) 8.475.821 7,56 %
Luchtvaartverkeerzone 49.430.104 44,11%
- luchtvaartverkeerzone - funnel (art. 31) 7.296.393 6,51 %
- luchtvaartverkeerzone - ihcs (art. 31) 42.133.711 37,60 %
Milieuzone 2.472 0,00%
- milieuzone - beperking milieuhinder (art. 31.6) 2.472 0,00 %
Overige zone 67.156.412 59,92%
- overige zone - beperkingen veehouderij (art. 31.8) 66.138.790 59,02 %
- overige zone - doorgroeigebied glastuinbouw (art. 31.9) 571.513 0,51 %
- overige zone - ecologische verbindingszone, attentiegebied natuur netwerk brabant (art. 31.7) 446.109 0,40 %
Veiligheidszone 3.379.982 3,02%
- veiligheidszone - bedrijven (art. 31.10) 1.441 0,00 %
- veiligheidszone - bevi (art. 31.11) 19.915 0,02 %
- veiligheidszone - bevi 1 (art. 31.11) 65.075 0,06 %
- veiligheidszone - bevi 2 (art. 31.12) 1.174.097 1,05 %
- veiligheidszone - leiding (art. 31.2) 701.417 0,63 %
- veiligheidszone - munitie 1 (art. 31.2) 201.307 0,18 %
- veiligheidszone - munitie 2 (art. 31.2) 209.111 0,19 %
- veiligheidszone - munitie 3 (art. 31.2) 1.007.620 0,90 %
Vrijwaringszone 5.048.677 4,50%
- vrijwaringszone - invloedzone Peelrandbreuk (art. 31.13) 1.915.704 1,71 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop - 1 (art. 31.14) 31.415 0,03 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop - 2 (art. 31.15) 706.852 0,63 %
- vrijwaringszone - molenbiotoop - 3 (art. 31.16) 230.094 0,21 %
- vrijwaringszone - waterloop (art. 31.17) 1.446.808 1,29 %
- vrijwaringszone - wijstgebied (art. 31.18) 717.804 0,64 %
Wetgevingzone 2.258 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 33) 2.258 0,00 %