Herziening Stedelijke gebieden, oktober 2011

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Gemert-Bakel Dossier NL.IMRO.1652.Stedelijk102011 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.1652.Stedelijk102011-ON01 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 16.691 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 5.164 30,94%

- Groen (art. 4) 1.139 6,83%

- Natuur (art. 5) 250 1,50%

- Verkeer (art. 6) 768 4,60%

- Wonen (art. 7) 9.369 56,13%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 5 (art. 8) 6.215 37,23%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - ihcs (art. 11) 4.822 28,89%

- vrijwaringszone - molenbiotoop - 1 (art. 11) 1.510 9,05%