Herziening Stedelijke gebieden, oktober 2011

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Gemert-Bakel
DossierNL.IMRO.1652.Stedelijk102011
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1652.Stedelijk102011-ON01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 03-10-2011
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 16.691 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 5.164 30,94%
- Bedrijf (art. 3) 5.164 30,94%
Groen 1.139 6,83%
- Groen (art. 4) 1.139 6,83%
Natuur 250 1,50%
- Natuur (art. 5) 250 1,50%
Verkeer 768 4,60%
- Verkeer (art. 6) 768 4,60%
Wonen 9.369 56,13%
- Wonen (art. 7) 9.369 56,13%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 6.215 37,23%
Waarde - Archeologie 5 (art. 8) 6.215 37,23%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 4.822 28,89%
luchtvaartverkeerzone - ihcs (art. 11) 4.822 28,89%
Vrijwaringszone 1.510 9,05%
vrijwaringszone - molenbiotoop - 1 (art. 11) 1.510 9,05%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Supermarkt en grootschalige detailhandel detail kaart
BP Buitengebied Gemert-Bakel detail kaart
Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2016 detail kaart
BP Buitengebied Gemert-Bakel detail kaart
Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, april 2015 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Gemert-Bakel detail
Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Gemert-Bakel 2019 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder coördinator PIT Gemert-Bakel detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 detail
Groene Kaart detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Smagt De Mortel detail
Kruiseind Gemert detail
Ossenstaart Milheeze detail
Broeder Hogardusstraat Handel detail
Marne Bakel detail
Steengoed Bakel detail
Kloosterweide Milheeze detail

Meer weten over adressen?