Bestemmingsplan Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2016

Bestemmingsplan Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2016 heeft op 21-09-2016 de status ontwerp gekregen door Gemert-Bakel.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Gemert-Bakel
Dossier
NL.IMRO.1652.Stedelijk102016
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1652.Stedelijk102016-ON01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 17.781 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - 16 (art. 4) 3.268 18,38%
- Bedrijf - 5 (art. 3) 4.795 26,96%

- Groen (art. 5) 360 2,02%

- Horeca (art. 6) 1.835 10,32%

- Verkeer (art. 7) 1.195 6,72%

- Wonen (art. 8) 6.329 35,59%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 9) 484 2,72%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 10) 172 0,97%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 11) 2.572 14,47%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 15.1) 4.343 24,43%

- luchtvaartverkeerzone - ke zonering (art. 15.2) 484 2,72%

- overige zone - In verordening ruimte 2014 toe te voegen bestaand stedelijk gebied (art. 15.3) 8.062 45,34%
- overige zone - verbod mestbewerking (art. 15.4) 4.795 26,96%

- vrijwaringszone - bijenkorf - molenbiotoop 1 (art. 15.5) 1.281 7,21%