Hemelsbleekweg 10, De Mortel

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Gemert-Bakel
DossierNL.IMRO.1652.WPHemelsbleekweg10
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1652.WPHemelsbleekweg10-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 22-06-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.523 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 505 20,03%
- Agrarisch (art. 4) 505 20,03%
Wonen 2.017 79,97%
- Wonen (art. 15) 2.017 79,97%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.523 100,00%
Waarde - Archeologie (art. 18) 2.523 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 2.523 100,00%
overige zone - rnle - landschapsdeel (art. 31.15) 2.523 100,00%
Reconstructiewetzone 2.523 100,00%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied natuur (art. 26.1) 2.523 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Supermarkt en grootschalige detailhandel detail kaart
BP Buitengebied Gemert-Bakel detail kaart
BP Buitengebied Gemert-Bakel detail kaart
Hemelsbleekweg 10, De Mortel detail kaart
Hemelsbleekweg 10, De Mortel detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Gemert-Bakel detail
Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Gemert-Bakel 2019 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder coördinator PIT Gemert-Bakel detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 detail
Groene Kaart detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hemelsbleekweg De Mortel detail

Meer weten over adressen?