Stap 4 De Mortel

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Gemert-Bakel
DossierNL.IMRO.1652.WPStap4
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1652.WPStap4-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-05-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.751 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 2.751 100,00%
- Wonen (art. 15) 2.751 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 5.455 198,32%
Waarde - Archeologie (art. 18) 2.751 100,00%
Waarde - Oude akker (art. 20) 2.704 98,32%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Reconstructiewetzone 2.751 100,00%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied wonen (art. 26) 2.751 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
BP Buitengebied Gemert-Bakel detail kaart
Supermarkt en grootschalige detailhandel detail kaart
BP Buitengebied Gemert-Bakel detail kaart
Gemert- Bakel Buitengebied 2010 detail kaart
Gemert- Bakel Buitengebied 2010 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Gemert-Bakel detail
Gemert-Bakel - Instellen eenzijdig parkeerverbod - Oude-Bakelsedijk, westzijde detail
Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Gemert-Bakel 2019 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder coördinator PIT Gemert-Bakel detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Stap De Mortel detail

Meer weten over adressen?