Buitengebied herziening 2017

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Heeze-Leende Dossier NL.IMRO.1658.bpbuitengeb2017 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1658.bpbuitengeb2017-on01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 97.641.925 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 34.295.531 35,12%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 2.052.403 2,10%

- Bedrijf (art. 5) 473.822 0,49%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 3.363 0,00%

- Bos (art. 7) 31.088.221 31,84%

- Groen (art. 8) 3.120 0,00%
- Groen - Landschapselement (art. 8) 160.995 0,16%

- Maatschappelijk (art. 9) 728.796 0,75%

- Natuur (art. 10) 22.566.235 23,11%

- Recreatie (art. 11) 100.493 0,10%
- Recreatie - Golfbaan (art. 12) 878.099 0,90%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 13) 20.170 0,02%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 14) 954.637 0,98%
- Recreatie - Volkstuin (art. 15) 14.686 0,02%

- Sport (art. 16) 152.367 0,16%

- Verkeer (art. 17) 1.840.068 1,88%
- Verkeer - Railverkeer (art. 18) 172.775 0,18%

- Water (art. 19) 490.847 0,50%
- Water - Natuurwaarden (art. 20) 927.157 0,95%

- Wonen (art. 21) 713.167 0,73%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 22) 813.823 0,83%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 3.010.762 3,08%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 15.758.437 16,14%

- Waterstaat - Waterberging (art. 25) 4.059.758 4,16%
- Waterstaat - Waterkering (art. 26) 145.049 0,15%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - boringsvrije zone (art. 31.1) 12.102.490 12,39%
- milieuzone - waterwingebied (art. 31.2) 646.218 0,66%

- overige zone - aardkundig waardevol gebied (art. 31.3) 39.196.437 40,14%
- overige zone - attentiegebied natuur netwerk nederland (art. 31) 60.547.886 62,01%
- overige zone - bebouwingsconcentratie type 1 (art. 31) 1.769.864 1,81%
- overige zone - bebouwingsconcentratie type 2 (art. 31) 310.073 0,32%
- overige zone - behoud en herstel wartersystemen (art. 31) 5.090.571 5,21%
- overige zone - cultuurhistorisch vlak (art. 31.6) 54.952.088 56,28%
- overige zone - cultuurhistorisch waardevol gebied (art. 31.7) 7.036.404 7,21%
- overige zone - cultuurhistorisch waardevolle akkers (art. 31) 4.089.489 4,19%
- overige zone - ecologische verbindingszone (art. 31.9) 323.171 0,33%
- overige zone - gebied potentiele natuurwaarden (art. 31) 2.660.312 2,72%
- overige zone - natuur netwerk nederland (art. 31) 62.327.372 63,83%
- overige zone - reservering waterberging (art. 31.13) 3.188.426 3,27%

- vrijwaringszone - weg 0-25m (art. 31) 263.303 0,27%
- vrijwaringszone - weg 0-50m (art. 31) 1.203.032 1,23%
- vrijwaringszone - weg 25-50m (art. 31) 258.358 0,26%
- vrijwaringszone - weg 50-100m (art. 31) 837.732 0,86%

- wetgevingzone - beperkingen veehouderij (art. 31.18) 80.238.632 82,18%