7.8
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Kom Beek en Donk heeft op 12-12-2012 de status onherroepelijk gekregen door Laarbeek.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Laarbeek
Dossier
NL.IMRO.1659.BPBDkombeekendonk
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1659.BPBDkombeekendonk-OH01
Planstatus
onherroepelijk
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.048.220 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 68.900 2,26%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 15.371 0,50%

- Bedrijf (art. 5) 50.230 1,65%

- Bedrijventerrein (art. 6) 543.401 17,83%

- Centrum (art. 7) 42.752 1,40%

- Dienstverlening (art. 8) 23.051 0,76%

- Groen (art. 9) 256.935 8,43%

- Maatschappelijk (art. 10) 66.524 2,18%

- Natuur (art. 11) 96.039 3,15%

- Recreatie (art. 12) 21.242 0,70%

- Sport (art. 13) 41.957 1,38%

- Verkeer (art. 14) 620.722 20,36%

- Water (art. 15) 21.662 0,71%

- Wonen (art. 16) 1.179.432 38,69%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 17) 28.764 0,94%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 18) 23.835 0,78%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 19) 110.485 3,62%
- Waarde - Waardevolle bomen (art. 20) 54.337 1,78%

- Waterstaat - Waterkering (art. 21) 73.222 2,40%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - leiding (art. 25) 137.723 4,52%

- vrijwaringszone - vaarweg (art. 25) 16.383 0,54%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 16) 15.817 0,52%