Bestemmingsplan Buitengebied - 1e herziening

Bestemmingsplan Buitengebied - 1e herziening heeft op 04-12-2013 de status vastgesteld gekregen door Laarbeek.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Laarbeek
Dossier
NL.IMRO.1659.BPBG1eherziening
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1659.BPBG1eherziening-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.281.469 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 91.038 7,10%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 115.377 9,00%

- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden 1 (art. 6) 88.319 6,89%
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden 2 (art. 7) 11.756 0,92%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 5) 39.772 3,10%

- Bedrijf (art. 8) 21.385 1,67%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 293.778 22,93%

- Bos (art. 10) 104.988 8,19%

- Cultuur en ontspanning (art. 12) 3.361 0,26%

- Groen - Landschapselelement (art. 13) 11.237 0,88%

- Natuur (art. 16) 257.071 20,06%

- Recreatie - Recreatiewoning (art. 19) 175 0,01%

- Verkeer (art. 23) 10.722 0,84%

- Water (art. 24) 15.604 1,22%
- Water - Vaarwater (art. 25) 4.488 0,35%

- Wonen (art. 26) 9.045 0,71%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 28) 206.129 16,09%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 29) 18.414 1,44%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 207.269 16,17%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 31) 114 0,01%

- Waterstaat - Natte natuurparel bufferzone (art. 32) 137.501 10,73%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie 50db (art. 37) 9.509 0,74%

- milieuzone - spuitzone (art. 37) 3.522 0,27%
- milieuzone - waterwingebied (art. 37) 262.727 20,50%

- other: bebouwingsconcentratie 1 (art. 37) 2.905 0,23%
- other: bebouwingsconcentratie 11 (art. 37) 17.693 1,38%
- other: bebouwingsconcentratie 13 (art. 37) 8 0,00%
- other: bebouwingsconcentratie 14 (art. 37) 7.721 0,60%
- other: bebouwingsconcentratie 2 (art. 37) 13.590 1,06%
- other: bebouwingsconcentratie 3 (art. 37) 21.427 1,67%
- other: bebouwingsconcentratie 4 (art. 37) 6.959 0,54%
- other: bebouwingsconcentratie 5 (art. 37) 15.037 1,17%
- other: bebouwingsconcentratie 6 (art. 37) 5.859 0,46%
- other: bebouwingsconcentratie 8 (art. 37) 6.677 0,52%
- other: ecologische verbindingszone (art. 37) 41.906 3,27%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 37) 824.450 64,34%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 37) 28.027 2,19%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 37) 208.074 16,24%