6.6

Bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan BiO-woningen

Bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan BiO-woningen heeft op 23-06-2011 de status vastgesteld gekregen door Laarbeek.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Laarbeek
Dossier
NL.IMRO.1659.BPBGbiowoningen
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1659.BPBGbiowoningen-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 45.467 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 8.641 19,00%

- Agrarisch met waarden - Landschaps- en natuurwaarden 2 (art. 5) 1.647 3,62%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 2.642 5,81%

- Natuur (art. 6) 2.769 6,09%

- Verkeer (art. 7) 601 1,32%

- Wonen (art. 8) 29.169 64,15%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 9) 898 1,98%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 10) 6.028 13,26%
- Waarde - Cultuurhistorie bomen (art. 11) 648 1,42%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- other: spuitzone (art. 14.3) 757 1,67%

- veiligheidszone - leiding gas (art. 14.1) 2.921 6,42%

- vrijwaringszone - molenbiotoop 2 (art. 14.2) 3.527 7,76%