7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 06-07-2010 de status vastgesteld gekregen door Laarbeek.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Laarbeek
Dossier
NL.IMRO.1659.BPBGbuitengebied
Dossierstatus
deels onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1659.BPBGbuitengebied-VG01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 47.012.728 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 12.387.515 26,35%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 2.376.081 5,05%

- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden 1 (art. 5) 10.812.609 23,00%
- Agrarisch met waarden - Landschaps- en Natuurwaarden 2 (art. 6) 3.743.277 7,96%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 7) 4.974.292 10,58%

- Bedrijf (art. 8) 407.057 0,87%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 9) 301.278 0,64%

- Bos (art. 10) 5.063.254 10,77%

- Cultuur en ontspanning (art. 12) 21.169 0,05%

- Groen - Landschapselement (art. 13) 620.314 1,32%

- Maatschappelijk (art. 14) 79.671 0,17%
- Maatschappelijk - Militair (art. 15) 157.281 0,33%

- Natuur (art. 16) 1.264.738 2,69%

- Recreatie (art. 17) 17.500 0,04%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 18) 6.007 0,01%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 19) 6.024 0,01%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 20) 16.909 0,04%

- Sport (art. 21) 369.720 0,79%
- Sport - Manege (art. 22) 20.194 0,04%

- Verkeer (art. 23) 2.169.473 4,61%

- Water (art. 24) 852.540 1,81%
- Water - Vaarwater (art. 25) 634.959 1,35%

- Wonen (art. 26) 681.561 1,45%
- Wonen - Landgoed (art. 27) 29.049 0,06%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 28) 1.168.715 2,49%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 29) 1.774.936 3,78%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 16.629.151 35,37%
- Waarde - Cultuurhistorie bomen (art. 31) 129.192 0,27%

- Waterstaat - Natte Natuurparel Bufferzone (art. 32) 503.345 1,07%
- Waterstaat - Natte Natuurparel Kernzone (art. 33) 161.979 0,34%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie 50db (art. 37) 629.337 1,34%
- geluidzone - industrie 55db (art. 37) 82.687 0,18%
- geluidzone - industrie 60db (art. 37) 33.887 0,07%

- milieuzone - waterwingebied (art. 37) 458.935 0,98%

- other: ecologische verbindingszone (art. 37) 2.198.778 4,68%
- other: overig bebouwingsconcentratie - 1 (art. 1) 584.212 1,24%
- other: overig bebouwingsconcentratie - 10 (art. 1) 117.253 0,25%
- other: overig bebouwingsconcentratie - 11 (art. 1) 120.633 0,26%
- other: overig bebouwingsconcentratie - 12 (art. 1) 158.091 0,34%
- other: overig bebouwingsconcentratie - 13 (art. 1) 169.667 0,36%
- other: overig bebouwingsconcentratie - 14 (art. 1) 125.500 0,27%
- other: overig bebouwingsconcentratie - 15 (art. 1) 340.416 0,72%
- other: overig bebouwingsconcentratie - 2 (art. 1) 516.957 1,10%
- other: overig bebouwingsconcentratie - 3 (art. 1) 309.264 0,66%
- other: overig bebouwingsconcentratie - 4 (art. 1) 505.868 1,08%
- other: overig bebouwingsconcentratie - 5 (art. 1) 499.621 1,06%
- other: overig bebouwingsconcentratie - 6 (art. 1) 247.016 0,53%
- other: overig bebouwingsconcentratie - 7 (art. 1) 299.595 0,64%
- other: overig bebouwingsconcentratie - 8 (art. 1) 156.290 0,33%
- other: overig bebouwingsconcentratie - 9 (art. 1) 284.189 0,60%

- reconstructiewetzone - boomteelt (art. 1) 948.771 2,02%
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 1) 28.206.012 60,00%
- reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 1) 1.757.996 3,74%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 1) 17.047.783 36,26%

- veiligheidszone - bevi (art. 37) 1.016 0,00%
- veiligheidszone - leiding brandstof (art. 37) 620.728 1,32%
- veiligheidszone - leiding gas (art. 37) 2.244.107 4,77%
- veiligheidszone - leiding olie (art. 37) 810.932 1,72%

- vrijwaringszone - molenbiotoop1 (art. 37) 5.591 0,01%
- vrijwaringszone - molenbiotoop2 (art. 37) 316.862 0,67%