Veilig maken Noordelijk deel N361 Rotondes Wehe-den Hoorn en Leens

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Het Hogeland
DossierNL.IMRO.1663.BG2009po06
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1663.BG2009po06-VS01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 16-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 20.762 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Veilig maken Noordelijk deel N361 Rotondes Wehe-den Hoorn en Leens 20.762 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Veilig maken Noordelijk deel N361 Rotondes Wehe-den Hoorn en Leens detail kaart
Veilig maken Noordelijk deel N361 Rotondes Wehe-den Hoorn en Leens detail kaart
Grote Kernen detail kaart
Buitengebied partiële herziening POV en Barro detail kaart
Buitengebied partiële herziening POV en Barro detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Wijziging mandatering bevoegdheden detail
Ophalen grofvuil 17 december 2014 detail
Uitbreiding excessenregeling in de welstandsnota detail
Ophalen grofvuil 10 december 2014 detail
Werk in uitvoering detail

Vergunningen in de gaten houden?