Geo- en vastgoeddata op locatie:

Veilig maken Noordelijk deel N361 Rotondes Wehe-den Hoorn en Leens

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Het Hogeland
DossierNL.IMRO.1663.BG2009po06
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1663.BG2009po06-VS01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 16-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 20.762 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Veilig maken Noordelijk deel N361 Rotondes Wehe-den Hoorn en Leens 20.762 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Veilig maken Noordelijk deel N361 Rotondes Wehe-den Hoorn en Leens vastgesteld 15-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Veilig maken Noordelijk deel N361 Rotondes Wehe-den Hoorn en Leens ontwerp 01-09-2015 detail naar de kaart
beheersverordening Grote Kernen vastgesteld 27-01-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening POV en Barro ontwerp 09-01-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening POV en Barro voorontwerp 11-07-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
huisafval Ophalen grofvuil 17 december 2014 26-05-2019 26-05-2019 detail
mededelingen Wijziging mandatering bevoegdheden 26-05-2019 26-05-2019 detail
huisafval Ophalen grofvuil 10 december 2014 26-05-2019 26-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitbreiding excessenregeling in de welstandsnota 26-05-2019 26-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling reis- en verblijfskostenvergoeding gemeente Het Hogeland 22-05-2019 22-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.