Bestemmingsplan Buitengebied 2021

Bestemmingsplan Buitengebied 2021 heeft op 04-12-2020 de status voorontwerp gekregen door Reusel-De Mierden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en...

product-image

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

product-image

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal 39,93 in plaats van...

Woningpakket

 39.95

Woning kopen of verkopen? Nu alles wat je nodig hebt in 1 pakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

product-image

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen...

Makelaarspakket

 9.98

Doe de snelle woning check. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om...

product-image

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens...

Maatvoering Perceel

 49.99

Direct inzicht in de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de...

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Dossier
NL.IMRO.1667.BPBbuit0083
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.1667.BPBbuit0083-VO01
Planstatus
voorontwerp

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage %
Bestemmingsplangrens 73.363.396 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Agrarisch 19.519.481 26,61%
- Agrarisch (art. 3) 19.519.481 26,61%
Agrarisch met waarden 22.389.289 30,52%
- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 4) 19.822.968 27,02%
- Agrarisch met waarden - Natuur en landschap (art. 5) 2.566.320 3,50%
Bedrijf 466.990 0,64%
- Bedrijf (art. 6) 448.165 0,61%
- Bedrijf - Nutsbedrijf (art. 7) 17.216 0,02%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 8) 1.610 0,00%
Bos 18.992.514 25,89%
- Bos (art. 9) 18.992.514 25,89%
Gemengd 2.479 0,00%
- Gemengd (art. 10) 2.479 0,00%
Groen 500.592 0,68%
- Groen - Landschappelijke inpassing (art. 11) 69.269 0,09%
- Groen - Landschapselement (art. 12) 431.323 0,59%
Horeca 8.721 0,01%
- Horeca (art. 13) 8.721 0,01%
Maatschappelijk 20.134 0,03%
- Maatschappelijk (art. 15) 20.134 0,03%
Natuur 6.248.786 8,52%
- Natuur (art. 16) 6.248.786 8,52%
Recreatie 747.476 1,02%
- Recreatie - 1 (art. 17) 53.446 0,07%
- Recreatie - 2 (art. 18) 196.039 0,27%
- Recreatie - 3 (art. 19) 16.060 0,02%
- Recreatie - 4 (art. 20) 385.697 0,53%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 21) 58.201 0,08%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 22) 12.699 0,02%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 23) 23.034 0,03%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 24) 2.299 0,00%
Sport 359.865 0,49%
- Sport (art. 25) 359.865 0,49%
Tuin 507 0,00%
- Tuin (art. 26) 507 0,00%
Verkeer 1.753.563 2,39%
- Verkeer (art. 27) 1.753.563 2,39%
Water 1.477.265 2,01%
- Water (art. 37) 909.523 1,24%
- Water - Natuur (art. 38) 567.742 0,77%
Wonen 873.638 1,19%
- Wonen (art. 41) 871.047 1,19%
- Wonen - Landgoed (art. 42) 2.591 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage %
Leiding 48.051 0,07%
- Leiding - Riool (art. 14) 48.051 0,07 %
Waarde 121.926.532 166,20%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 28) 951.833 1,30 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 29) 847.558 1,16 %
- Waarde - Archeologie 4.1 (art. 30) 22.301.056 30,40 %
- Waarde - Archeologie 4.2 (art. 31) 6.470.080 8,82 %
- Waarde - Archeologie 5.1 (art. 32) 6.312.049 8,60 %
- Waarde - Archeologie 5.2 (art. 33) 4.299.682 5,86 %
- Waarde - Archeologie 6 (art. 34) 31.063.696 42,34 %
- Waarde - Attentiegebied Natuur Nerwerk Brabant (art. 35) 36.830.078 50,20 %
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 36) 12.850.499 17,52 %
Waterstaat 1.312.671 1,79%
- Waterstaat - Waterberging (art. 39) 11.439 0,02 %
- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 39) 1.292.843 1,76 %
- Waterstaat - Waterkering (art. 40) 8.389 0,01 %

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage %
Milieuzone 19.276.144 26,27%
- milieuzone - geluid (art. 46.1.1) 3.008 0,00 %
- milieuzone - geur (art. 46.1.2) 8.539 0,01 %
- milieuzone - stiltegebied (art. 46.1.3) 19.264.597 26,26 %
Overige zone 206.035.595 280,84%
- overige zone - aardkundig waardevol (art. 46.2.1) 5.724.187 7,80 %
- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 46.2.2) 2.752.948 3,75 %
- overige zone - behoud en herstel watersystemen (art. 46.2.3) 1.517.998 2,07 %
- overige zone - beperking veehouderij (art. 46.2.4) 46.398.999 63,25 %
- overige zone - beslotenheid (art. 46.4.1) 643.164 0,88 %
- overige zone - bestendigen bestaande situatie (art. 46.3.1) 16.284.028 22,20 %
- overige zone - buurtschap (art. 46.3.2) 2.648.264 3,61 %
- overige zone - cultuurhistorie 1 (art. 36) 20.498 0,03 %
- overige zone - cultuurhistorie 2 (art. 36) 584.248 0,80 %
- overige zone - cultuurhistorie 3 (art. 36) 486.122 0,66 %
- overige zone - cultuurhistorie 4 (art. 36) 1.210.133 1,65 %
- overige zone - cultuurhistorie 5 (art. 36) 750.440 1,02 %
- overige zone - cultuurhistorisch waardevol gebied (art. 46.2.5) 3.120.785 4,25 %
- overige zone - ecologische verbindingszone (art. 46.2.6) 878.692 1,20 %
- overige zone - groenblauwe mantel (art. 46.2.7) 23.057.520 31,43 %
- overige zone - Natuur Netwerk Brabant (art. 46.2.8) 28.253.630 38,51 %
- overige zone - openheid (art. 46.4.2) 12.057.171 16,43 %
- overige zone - primaat bos en natuur (art. 46.3.3) 16.664.425 22,71 %
- overige zone - primaat landbouw 1 (art. 46.3.4) 7.888.080 10,75 %
- overige zone - primaat landbouw 2 (art. 46.3.5) 4.907.209 6,69 %
- overige zone - primaat landschap (art. 46.3.6) 20.689.199 28,20 %
- overige zone - primaat water en klimaatadaptatie (art. 46.3.7) 3.410.538 4,65 %
- overige zone - reserveringsgebied uitbreiding bedrijventerrein fase 2 (art. 46.4.3) 63.301 0,09 %
- overige zone - ruimte voor gebiedsontwikkeling (art. 46.3.8) 3.519.834 4,80 %
- overige zone - ruwvoeropslag (art. 46.4.4) 19.803 0,03 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting 1 (art. 46.5.1) 14.406 0,02 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting 10 (art. 46.5.1) 24.351 0,03 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting 11 (art. 46.5.1) 11.842 0,02 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting 12 (art. 46.5.1) 19.503 0,03 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting 13 (art. 46.5.1) 5.998 0,01 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting 14 (art. 46.5.1) 11.161 0,02 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting 15 (art. 46.5.1) 11.150 0,02 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting 16 (art. 46.5.1) 36.671 0,05 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting 17 (art. 46.5.1) 7.744 0,01 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting 18 (art. 46.5.1) 2.479 0,00 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting 2 (art. 46.5.1) 16.143 0,02 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting 3 (art. 46.5.1) 21.122 0,03 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting 4 (art. 46.5.1) 41.714 0,06 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting 5 (art. 46.5.1) 22.360 0,03 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting 6 (art. 46.5.1) 12.033 0,02 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting 7 (art. 46.5.1) 27.353 0,04 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting 8 (art. 46.5.1) 15.023 0,02 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting 9 (art. 46.5.1) 13.001 0,02 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting Dunsedijk 5 (art. 46.5.10) 12.590 0,02 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting sloop (art. 46.4.5) 1.334 0,00 %
- overige zone - voorwaardelijke verplichting Weeldsebaan 2 (art. 46.5.11) 16.042 0,02 %
- overige zone - voorzieningen buiten bouwvlak (art. 46.4.6) 701 0,00 %
- overige zone - zoekgebied waterberging (art. 46.2.9) 2.139.658 2,92 %
Veiligheidszone 10.442 0,01%
- veiligheidszone - lpg (art. 46.6) 9.134 0,01 %
- veiligheidszone - overige inrichtingen (art. 46.6) 1.308 0,00 %
Vrijwaringszone 39.269 0,05%
- vrijwaringszone - windturbine (art. 46.8.1) 39.269 0,05 %