Bestemmingsplan Buitengebied 2009, partiële herziening Postelsedijk 15-17/Grensweg ong.

Bestemmingsplan Buitengebied 2009, partiële herziening Postelsedijk 15-17/Grensweg ong. heeft op 07-12-2015 de status vastgesteld gekregen door Reusel-De Mierden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Reusel-De Mierden
Dossier
NL.IMRO.1667.BPBpdijk150023
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1667.BPBpdijk150023-VAST
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 41.714 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 3) 32.396 77,66%

- Groen - Landschappelijke inpassing (art. 4) 9.317 22,34%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Attentiegebied EHS (art. 5) 3.768 9,03%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wetgevingzone - omgevingsvergunning groenbauwe mantel (art. 9) 41.714 100,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied beperkingen veehouderij (art. 9) 18.826 45,13%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Postelsedijk