Bestemmingsplan Buitengebied 2009, herziening Sleutelstraat 3-5 en 6

Bestemmingsplan Buitengebied 2009, herziening Sleutelstraat 3-5 en 6 heeft op 15-12-2015 de status vastgesteld gekregen door Reusel-De Mierden.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Reusel-De Mierden
Dossier
NL.IMRO.1667.BPBsleu0035
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1667.BPBsleu0035-VAST
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 21.122 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 4.665 22,09%

- Bedrijf (art. 4) 2.877 13,62%

- Groen - Landschapselement (art. 5) 4.944 23,41%

- Wonen (art. 6) 8.636 40,89%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie (art. 7) 15.990 75,71%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - bebouwingsconcentratie (art. 1.16) 15.990 75,71%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Sleutelstraat
't Hof