Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Roerdalen heeft op 01-11-2012 de status ontwerp gekregen door Roerdalen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Roerdalen
Dossier
NL.IMRO.1669.BPBUITENGEBIED2012
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1669.BPBUITENGEBIED2012-OW01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 81.403.856 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Landbouwontwikkelingsgebied (art. 3) 622.780 0,77%

- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden - 1 (art. 4) 28.411.452 34,90%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden - 2 (art. 5) 1.507.583 1,85%
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden (art. 6) 12.347.095 15,17%

- Bedrijf (art. 7) 120.560 0,15%
- Bedrijf - Agrarisch aanverwant (art. 8) 74.735 0,09%

- Cultuur en ontspanning - Bezoekerscentrum (art. 9) 37.608 0,05%
- Cultuur en ontspanning - Prostitutie (art. 10) 3.780 0,00%

- Detailhandel (art. 11) 9.937 0,01%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 12) 62.142 0,08%

- Groen - 1 (art. 13) 12.909 0,02%
- Groen - 2 (art. 14) 16.886 0,02%

- Horeca (art. 15) 33.760 0,04%

- Maatschappelijk (art. 17) 34.134 0,04%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 18) 140.355 0,17%
- Maatschappelijk - Kapel (art. 19) 323 0,00%
- Maatschappelijk - Militaire zaken (art. 20) 10.030 0,01%
- Maatschappelijk - Vuilstort (art. 21) 407.398 0,50%

- Natuur (art. 23) 30.812.317 37,85%

- Kastelen en landgoederen (art. 16) 256.528 0,32%
- Molen (art. 22) 3.103 0,00%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 24) 791.802 0,97%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie - 1 (art. 25) 31.572 0,04%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie - 2 (art. 26) 110.827 0,14%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie - 3 (art. 27) 20.058 0,02%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie - 4 (art. 28) 244.333 0,30%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie - 5 (art. 29) 418.373 0,51%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie - 6 (art. 30) 15.943 0,02%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie - 7 (art. 31) 2.197 0,00%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie - 8 (art. 32) 20.775 0,03%

- Sport (art. 33) 248.297 0,31%

- Verkeer (art. 34) 2.482.922 3,05%
- Verkeer - Railverkeer (art. 35) 192.723 0,24%

- Water (art. 36) 1.250.737 1,54%

- Wonen - Buitengebied (art. 37) 454.786 0,56%
- Wonen - Buurtschappen (art. 38) 74.662 0,09%
- Wonen - Reewoude (art. 39) 89.339 0,11%
- Wonen - Rothenbach (art. 40) 28.232 0,03%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 41) 863 0,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 42) 483.753 0,59%
- Leiding - Gas (art. 43) 29.834 0,04%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding - 1 (art. 44) 83.698 0,10%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding - 2 (art. 45) 1.399.718 1,72%
- Leiding - Leidingstrook (art. 46) 814.581 1,00%
- Leiding - Riool (art. 47) 43.338 0,05%
- Leiding - Water (art. 48) 60.320 0,07%

- Waarde - Archeologie - 1 (art. 49) 73.526 0,09%
- Waarde - Archeologie - 2 (art. 50) 326.915 0,40%
- Waarde - Archeologie - 3 (art. 51) 213.350 0,26%
- Waarde - Archeologie - 4 (art. 52) 257.059 0,32%
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 53) 49.826.119 61,21%
- Waarde - Archeologie - 6 (art. 54) 10.639.456 13,07%
- Waarde - Archeologie - 7 (art. 55) 640.966 0,79%

- Waterstaat - Beschermingszone (art. 56) 1.488.962 1,83%
- Waterstaat - Inundatiezone en meanderzone (art. 57) 11.585.326 14,23%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 62.6) 3.495.154 4,29%

- milieuzone - roerdalslenk (art. 62.2) 62.318.695 76,55%

- other: hamsterkernleefgebied (art. 62.1) 2.389.925 2,94%

- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 62.3) 23.588.555 28,98%

- veiligheidszone - lpg (art. 62.7) 123.149 0,15%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 62.4) 484.477 0,60%
- vrijwaringszone - schootsveld (art. 62.5) 1.090.945 1,34%