7.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Kernen Roerdalen heeft op 11-12-2014 de status vastgesteld gekregen door Roerdalen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Roerdalen
Dossier
NL.IMRO.1669.BPKERNEN2012
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.1669.BPKERNEN2012-OH02
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.789.022 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 260.432 3,84%

- Bedrijf (art. 4) 116.908 1,72%

- Bedrijventerrein (art. 5) 168.665 2,48%

- Centrum (art. 6) 153.812 2,27%

- Detailhandel (art. 7) 29.544 0,44%

- Dienstverlening (art. 8) 16.314 0,24%

- Groen (art. 9) 313.003 4,61%

- Horeca (art. 10) 19.309 0,28%

- Maatschappelijk (art. 11) 452.310 6,66%

- Natuur (art. 12) 17.503 0,26%

- Recreatie (art. 13) 1.119 0,02%

- Tuin (art. 14) 751.636 11,07%

- Verkeer (art. 15) 1.221.636 17,99%

- Water (art. 16) 35.510 0,52%

- Wonen (art. 17) 3.168.916 46,68%
- Wonen - Gestapeld (art. 18) 25.925 0,38%
- Wonen - Uit te werken (art. 20) 28.098 0,41%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 19) 7.219 0,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 21) 256 0,00%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 22) 25.598 0,38%
- Leiding - Riool (art. 23) 11.166 0,16%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 111 0,00%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 25) 1.247.361 18,37%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 26) 3.060.406 45,08%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 27) 1.070.644 15,77%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 28) 1.322.698 19,48%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 29) 47.648 0,70%
- Waarde - Ecologie (art. 30) 13.746 0,20%

- Waterstaat - Beschermingszone water (art. 31) 34.569 0,51%
- Waterstaat - Waterberging (art. 32) 91.660 1,35%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - 1 (art. 36.1) 8.325 0,12%
- geluidzone - 2 (art. 36.2) 66 0,00%
- geluidzone - industrie (art. 36.3) 1.180.049 17,38%

- milieuzone - geurzone (art. 36.7) 4.376 0,06%
- milieuzone - Roerdalslenk II (art. 36.8) 4.282.869 63,09%
- milieuzone - Roerdalslenk III (art. 36.9) 2.506.153 36,91%

- veiligheidszone - bevi (art. 36.4) 5.501 0,08%
- veiligheidszone - leiding (art. 36.6) 986 0,01%
- veiligheidszone - lpg (art. 36.5) 14.575 0,21%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 36.12) 31.389 0,46%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 36.11) 296.817 4,37%

- wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 17.7.2) 715 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 10 (art. 4.4.2) 15.575 0,23%
- wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 17.7.3) 891 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 11.4.1) 1.930 0,03%
- wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 4.4.1) 7.936 0,12%
- wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 3.7.3) 19.111 0,28%
- wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 3.7.4) 1.402 0,02%
- wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 3.7.5) 4.554 0,07%
- wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 17.7.4) 417 0,01%
- wro-zone - wijzigingsgebied 9 (art. 17.7.5) 1.811 0,03%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 6.789.022 100%
Enkelbestemming 0,41%