Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kernen Roerdalen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Roerdalen
DossierNL.IMRO.1669.BPKERNEN2012
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1669.BPKERNEN2012-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 24-07-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 6.789.588 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 256.486 3,78%
- Agrarisch (art. 3) 256.486 3,78%
Bedrijf 114.302 1,68%
- Bedrijf (art. 4) 114.302 1,68%
Bedrijventerrein 168.665 2,48%
- Bedrijventerrein (art. 5) 168.665 2,48%
Bos 6.180 0,09%
- Bos (art. 6) 6.180 0,09%
Centrum 156.963 2,31%
- Centrum (art. 7) 156.963 2,31%
Detailhandel 30.758 0,45%
- Detailhandel (art. 8) 30.758 0,45%
Dienstverlening 16.314 0,24%
- Dienstverlening (art. 9) 16.314 0,24%
Groen 321.266 4,73%
- Groen (art. 10) 321.266 4,73%
Horeca 19.396 0,29%
- Horeca (art. 11) 19.396 0,29%
Maatschappelijk 452.061 6,66%
- Maatschappelijk (art. 12) 452.061 6,66%
Natuur 13.746 0,20%
- Natuur (art. 13) 13.746 0,20%
Recreatie 1.119 0,02%
- Recreatie (art. 14) 1.119 0,02%
Tuin 750.436 11,05%
- Tuin (art. 15) 750.436 11,05%
Verkeer 1.228.780 18,10%
- Verkeer (art. 16) 1.228.780 18,10%
Water 14.230 0,21%
- Water (art. 17) 14.230 0,21%
Wonen 3.238.889 47,70%
- Wonen (art. 18) 3.177.648 46,80%
- Wonen - Gestapeld (art. 19) 25.925 0,38%
- Wonen - Uit te werken (art. 21) 28.098 0,41%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 20) 7.219 0,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 36.764 0,54%
Leiding (art. 22) 11.166 0,16%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 23) 25.598 0,38%
Waarde 6.763.027 99,61%
Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 111 0,00%
Waarde - Archeologie 4 (art. 25) 1.247.361 18,37%
Waarde - Archeologie 5 (art. 26) 3.060.406 45,07%
Waarde - Archeologie 6 (art. 27) 1.071.046 15,77%
Waarde - Archeologie 7 (art. 28) 1.323.264 19,49%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 29) 47.093 0,69%
Waarde - Ecologie (art. 30) 13.746 0,20%
Waterstaat 116.283 1,71%
Waterstaat - Beschermingszone water (art. 31) 24.623 0,36%
Waterstaat - Waterberging (art. 32) 91.660 1,35%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 1.188.440 17,50%
geluidzone - 1 (art. 36.1) 8.325 0,12%
geluidzone - 2 (art. 36.2) 66 0,00%
geluidzone - industrie (art. 36.3) 1.180.049 17,38%
Milieuzone 6.793.964 100,06%
milieuzone - geurzone (art. 36.7) 4.376 0,06%
milieuzone - Roerdalslenk II (art. 36) 4.283.435 63,09%
milieuzone - Roerdalslenk III (art. 36) 2.506.153 36,91%
Veiligheidszone 15.532 0,23%
veiligheidszone - bevi (art. 36.4) 5.501 0,08%
veiligheidszone - leiding (art. 36.6) 986 0,01%
veiligheidszone - lpg (art. 36.5) 9.044 0,13%
Vrijwaringszone 328.342 4,84%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 36.11) 31.389 0,46%
vrijwaringszone - straalpad (art. 36.10) 296.953 4,37%
Wro-zone 38.607 0,57%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 18.7.2) 715 0,01%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 18.7.3) 891 0,01%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 12.4.1) 1.930 0,03%
wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 4.4.1) 7.936 0,12%
wro-zone - wijzigingsgebied 5 (art. 3.7.3) 19.111 0,28%
wro-zone - wijzigingsgebied 6 (art. 3.7.4) 1.402 0,02%
wro-zone - wijzigingsgebied 7 (art. 3.7.5) 4.554 0,07%
wro-zone - wijzigingsgebied 8 (art. 18.7.4) 258 0,00%
wro-zone - wijzigingsgebied 9 (art. 18.7.5) 1.811 0,03%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 6.789.588 100%
Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 28.098 0,41%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Hoosveld 3 vastgesteld 20-01-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Molenbergweg 19-23 Herkenbosch ontwerp 17-01-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Rozendaalseheide 16 Montfort ontwerp 18-11-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Hoosveld 3 ontwerp 18-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Planvoorraad Wienkeskoel II fase 2, Melick vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bestemmingsplan Vaststelling bestemmingsplan ‘Gestraatje – Lemmensweg – Heinsbergerweg te Montfort’ 09-01-2019 09-03-2019 detail
bestemmingsplan Vaststelling bestemmingsplan ‘Gestraatje – Lemmensweg – Heinsbergerweg te Montfort’ 09-01-2019 09-03-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening reinigingsheffingen 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 20-12-2018 20-02-2019 detail
verordeningen en reglementen Intrekking Brandbeveiligingsverordening gemeente Roerdalen 2012 19-12-2018 19-02-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Parallelweg Melick detail
Wilhelminastraat Melick detail
Boordmoolweg Montfort detail
Venweg Montfort detail
Bergerhof Sint Odiliënberg detail
Johan Frisolaan Melick detail
Linssenkampweg Vlodrop detail
St.Maartensplein Vlodrop detail
Aan het Raodhoes Melick detail
De Vaert Montfort detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten