Geo- en vastgoeddata op locatie:

1e herziening Kernen Roerdalen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Roerdalen
DossierNL.IMRO.1669.BPKR1eherziening
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1669.BPKR1eherziening-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 27-11-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 16-12-2015
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 6.774.212 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 242.685 3,58%
- Agrarisch (art. 3) 242.685 3,58%
Bedrijf 120.985 1,79%
- Bedrijf (art. 4) 120.985 1,79%
Bedrijventerrein 169.222 2,50%
- Bedrijventerrein (art. 5) 169.222 2,50%
Centrum 153.816 2,27%
- Centrum (art. 6) 153.816 2,27%
Detailhandel 32.455 0,48%
- Detailhandel (art. 7) 32.455 0,48%
Dienstverlening 16.236 0,24%
- Dienstverlening (art. 8) 16.236 0,24%
Groen 313.010 4,62%
- Groen (art. 9) 313.010 4,62%
Horeca 19.309 0,29%
- Horeca (art. 10) 19.309 0,29%
Maatschappelijk 452.310 6,68%
- Maatschappelijk (art. 11) 452.310 6,68%
Natuur 17.503 0,26%
- Natuur (art. 12) 17.503 0,26%
Recreatie 1.119 0,02%
- Recreatie (art. 13) 1.119 0,02%
Tuin 752.346 11,11%
- Tuin (art. 14) 752.346 11,11%
Verkeer 1.221.311 18,03%
- Verkeer (art. 15) 1.221.311 18,03%
Water 35.510 0,52%
- Water (art. 16) 35.510 0,52%
Wonen 3.226.397 47,63%
- Wonen (art. 17) 3.165.147 46,72%
- Wonen - Gestapeld (art. 18) 25.925 0,38%
- Wonen - Uit te werken (art. 20) 28.098 0,41%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 19) 7.228 0,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 28.943 0,43%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 22) 15.664 0,23%
Leiding - Leidingstrook (art. 23) 2.130 0,03%
Leiding - Riool (art. 24) 11.149 0,16%
Waarde 6.686.815 98,71%
Waarde - Archeologie 2 (art. 31) 111 0,00%
Waarde - Archeologie 4 (art. 32) 1.247.361 18,41%
Waarde - Archeologie 5 (art. 33) 3.062.044 45,20%
Waarde - Archeologie 6 (art. 34) 1.071.046 15,81%
Waarde - Archeologie 7 (art. 35) 1.306.253 19,28%
Waterstaat 129.442 1,91%
Waterstaat - Beschermingszone water (art. 37) 37.781 0,56%
Waterstaat - Waterberging (art. 38) 91.660 1,35%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 1.188.440 17,54%
geluidzone - 1 (art. 42.1) 8.325 0,12%
geluidzone - 2 (art. 42.2) 66 0,00%
geluidzone - industrie (art. 42.3) 1.180.049 17,42%
Milieuzone 6.780.511 100,09%
milieuzone - geurzone (art. 42.7) 4.177 0,06%
milieuzone - Roerdalslenk II (art. 42.8) 4.268.059 63,00%
milieuzone - Roerdalslenk III (art. 42.9) 2.506.153 37,00%
milieuzone - verontreinigingslocatie (art. 42.10) 2.122 0,03%
Veiligheidszone 32.429 0,48%
veiligheidszone - bevi (art. 42.4) 5.501 0,08%
veiligheidszone - leiding (art. 42.6) 986 0,01%
veiligheidszone - lpg (art. 42.5) 25.942 0,38%
Vrijwaringszone 328.342 4,85%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 42.12) 31.389 0,46%
vrijwaringszone - straalpad (art. 42.11) 296.953 4,38%
Wetgevingzone 33.981 0,50%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 17.7.2) 356 0,01%
wetgevingzone - wijzigingsgebied - 10 (art. 4.4.2) 15.575 0,23%
wetgevingzone - wijzigingsgebied - 3 (art. 11.4.1) 1.930 0,03%
wetgevingzone - wijzigingsgebied - 4 (art. 4.4.1) 7.936 0,12%
wetgevingzone - wijzigingsgebied - 6 (art. 3.7.4) 1.402 0,02%
wetgevingzone - wijzigingsgebied - 7 (art. 3.7.5) 4.554 0,07%
wetgevingzone - wijzigingsgebied - 8 (art. 14.5.1) 417 0,01%
wetgevingzone - wijzigingsgebied - 9 (art. 17.7.6) 1.811 0,03%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 6.774.212 100%
Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 28.098 0,41%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning Hoosveld 3 vastgesteld 20-01-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Molenbergweg 19-23 Herkenbosch ontwerp 17-01-2017 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Rozendaalseheide 16 Montfort ontwerp 18-11-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Hoosveld 3 ontwerp 18-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Planvoorraad Wienkeskoel II fase 2, Melick vastgesteld 29-09-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bestemmingsplan Ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 06-03-2019 06-05-2019 detail
overig Ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 06-03-2019 06-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Zakelijke beschrijving overeenkomst bestemmingsplan Kerkepad Vlodrop - 2019 27-02-2019 27-04-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Linnerweg 6 Sint Odilliënberg 19-02-2019 30-04-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Lindenlaan 8 19-02-2019 26-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Parallelweg Melick detail
Wilhelminastraat Melick detail
Boordmoolweg Montfort detail
Venweg Montfort detail
Bergerhof Sint Odiliënberg detail
Johan Frisolaan Melick detail
Linssenkampweg Vlodrop detail
St.Maartensplein Vlodrop detail
Aan het Raodhoes Melick detail
De Vaert Montfort detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten