7.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan 1e herziening Kernen Roerdalen heeft op 17-06-2016 de status vastgesteld gekregen door Roerdalen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Roerdalen
Dossier
NL.IMRO.1669.BPKR1eherziening
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1669.BPKR1eherziening-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 6.788.179 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 242.685 3,58%

- Bedrijf (art. 4) 120.985 1,78%

- Bedrijventerrein (art. 5) 169.222 2,49%

- Centrum (art. 6) 154.618 2,28%

- Detailhandel (art. 7) 31.410 0,46%

- Dienstverlening (art. 8) 16.236 0,24%

- Groen (art. 9) 310.909 4,58%

- Horeca (art. 10) 19.309 0,28%

- Maatschappelijk (art. 11) 452.310 6,66%

- Natuur (art. 12) 17.977 0,26%

- Recreatie (art. 13) 1.119 0,02%

- Tuin (art. 14) 754.476 11,11%

- Verkeer (art. 15) 1.226.137 18,06%

- Water (art. 16) 35.510 0,52%

- Wonen (art. 17) 3.175.909 46,79%
- Wonen - Gestapeld (art. 18) 25.925 0,38%
- Wonen - Uit te werken (art. 20) 26.216 0,39%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 19) 7.228 0,11%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 22) 15.664 0,23%
- Leiding - Leidingstrook (art. 23) 2.130 0,03%
- Leiding - Riool (art. 24) 11.149 0,16%

- Waarde - Archeologie 2 (art. 25) 111 0,00%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 26) 1.245.869 18,35%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 27) 3.060.830 45,09%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 28) 1.066.038 15,70%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 29) 1.322.657 19,48%
- Waarde - Ecologie (art. 30) 13.746 0,20%

- Waterstaat - Beschermingszone water (art. 31) 37.715 0,56%
- Waterstaat - Waterberging (art. 32) 91.660 1,35%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - 1 (art. 36.1) 8.325 0,12%
- geluidzone - 2 (art. 36.2) 66 0,00%
- geluidzone - industrie (art. 36.3) 1.179.751 17,38%

- milieuzone - geurzone (art. 36.7) 4.375 0,06%
- milieuzone - Roerdalslenk II (art. 36.8) 4.285.618 63,13%
- milieuzone - Roerdalslenk III (art. 36.9) 2.502.561 36,87%
- milieuzone - verontreinigingslocatie (art. 36.10) 2.122 0,03%

- veiligheidszone - bevi (art. 36.4) 5.501 0,08%
- veiligheidszone - leiding (art. 36.6) 986 0,01%
- veiligheidszone - lpg (art. 36.5) 25.872 0,38%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 36.12) 31.389 0,46%
- vrijwaringszone - straalpad (art. 36.11) 296.564 4,37%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 17.7.1) 356 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 10 (art. 4.4.1) 15.575 0,23%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 3 (art. 11.4.1) 1.930 0,03%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 6 (art. 3.7.3) 1.402 0,02%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 7 (art. 3.7.4) 4.554 0,07%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied - 9 (art. 17.7.3) 1.811 0,03%

Oppervlakte van bouwmogelijkheden

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Wonen - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.
Onderdeel m2 %
Bestemmingsplangebied 6.788.179 100%
Enkelbestemming 0,39%