Akerstraat 9 te Posterholt

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Roerdalen Dossier NL.IMRO.1669.BPPHT2019AKERSTR9 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1669.BPPHT2019AKERSTR9-OW01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 996 100%

Enkelbestemming m2 %
- Wonen - Buitengebied (art. 3) 996 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie - 5 (art. 4) 996 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - roerdalslenk (art. 8) 996 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Akerstraat