7.8
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied Maasdonk 2012, herziening molen De Zwaan heeft op 23-06-2014 de status vastgesteld gekregen door 's-Hertogenbosch.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
's-Hertogenbosch
Dossier
NL.IMRO.1671.BPBG2013PP000083
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1671.BPBG2013PP000083-01VA
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 125.555 100%

Enkelbestemming m2 %
- Maatschappelijk - Molen (art. 3) 3.468 2,76%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Natuur (art. 4) 3.468 2,76%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 6) 3.468 2,76%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 6) 125.555 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Rijshoeve
Kastanjelaan
Molenpad