Buitengebied Maasdonk 2012, herziening molen De Zwaan

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid 's-Hertogenbosch Dossier NL.IMRO.1671.BPBG2013PP000083 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.1671.BPBG2013PP000083-01VA Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 125.555 100%

Enkelbestemming m2 %
- Maatschappelijk - Molen (art. 3) 3.468 2,76%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Natuur (art. 4) 3.468 2,76%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 6) 3.468 2,76%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 6) 125.555 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Rijshoeve
Kastanjelaan
Molenpad