Geo- en vastgoeddata op locatie:

Kroeven

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Roosendaal
DossierNL.IMRO.1674.2024KROEVEN
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1674.2024KROEVEN-0501
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 08-09-2009
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.627.228 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 1.373 0,08%
- Bedrijf - 2 (art. 3) 1.373 0,08%
Detailhandel 6.876 0,42%
- Detailhandel (art. 4) 6.876 0,42%
Gemengd 23.834 1,46%
- Gemengd - 1 (art. 5) 17.956 1,10%
- Gemengd - 3 (art. 6) 5.878 0,36%
Groen 385.306 23,68%
- Groen (art. 7) 385.306 23,68%
Kantoor 19.880 1,22%
- Kantoor (art. 8) 19.880 1,22%
Maatschappelijk 88.547 5,44%
- Maatschappelijk (art. 9) 88.547 5,44%
Sport 16.010 0,98%
- Sport (art. 10) 16.010 0,98%
Tuin 110.579 6,80%
- Tuin (art. 11) 110.579 6,80%
Verkeer 473.454 29,10%
- Verkeer (art. 12) 473.454 29,10%
Water 29.362 1,80%
- Water (art. 13) 29.362 1,80%
Wonen 479.137 29,44%
- Wonen - 2 (art. 14) 85.328 5,24%
- Wonen - 3 (art. 15) 65.120 4,00%
- Wonen - 4 (art. 16) 29.019 1,78%
- Wonen - 5 (art. 17) 299.670 18,42%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 431.314 26,51%
milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 21) 431.314 26,51%
Overig 25.424 1,56%
other: overig - beschermingszone (art. 21) 25.424 1,56%
Vrijwaringszone 814.825 50,07%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 21) 7.848 0,48%
vrijwaringszone - straalpad (art. 21) 806.977 49,59%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Langdonk onherroepelijk 12-03-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Kroeven onherroepelijk 08-09-2009 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning WABO reguliere procedure kennisgeving aanvraag, Saver N.V., Roosendaal 24-05-2019 24-05-2019 detail
milieueffectrapportage besluit M.e.r.-beoordeling kennisgeving verlengen beslistermijn, Van Gansewinkel te Heerle 24-05-2019 24-05-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Ontwerp-beschikking ingevolge de artikelen 29 en 37 Wbb, aanvrager gemeente Roosendaal, locatie Nieuwe Markt 22 e.o., gemeente Roosendaal, C2159717 24-05-2019 24-05-2019 detail
omgevingsvergunning WABO reguliere procedure kennisgeving aanvraag, Sensus BV Roosendaal, Roosendaal 24-05-2019 24-05-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Ontwerp-beschikking ingevolge de artikelen 29 en 37 Wbb, aanvrager gemeente Roosendaal, locatie Nieuwe Markt 22 e.o., gemeente Roosendaal, C2159717 24-05-2019 24-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Busken Huetlaan Roosendaal detail
Camphuysenlaan Roosendaal detail
Cederberg Roosendaal detail
Chaletberg Roosendaal detail
Champetterberg Roosendaal detail
Cipresberg Roosendaal detail
Consciencelaan Roosendaal detail
Coornhertlaan Roosendaal detail
Couperuslaan Roosendaal detail
Cyclaamberg Roosendaal detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox