Planviewer, uw vastgoedportaal.

Recreatieterreinen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Schouwen-Duiveland
DossierNL.IMRO.1676.00007BpArg
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1676.00007BpArg-vast
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-06-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.376.473 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 454.988 8,46%
- Agrarisch (art. 3) 454.988 8,46%
Groen 646.287 12,02%
- Groen (art. 4) 318.338 5,92%
- Groen - Landschappelijk (art. 5) 327.949 6,10%
Horeca 278 0,01%
- Horeca (art. 6) 278 0,01%
Maatschappelijk 805 0,01%
- Maatschappelijk (art. 7) 805 0,01%
Natuur 5.221 0,10%
- Natuur (art. 8) 5.221 0,10%
Overig 289.588 5,39%
- Waterstaatwerken (art. 17) 289.588 5,39%
Recreatie 2.529.415 47,05%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 9) 135.190 2,51%
- Recreatie - Jachthaven (art. 10) 556.308 10,35%
- Recreatie - Kampeerterrein (art. 11) 989.924 18,41%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 12) 847.607 15,77%
- Recreatie - Voorlopige bestemming (art. 19) 386 0,01%
Sport 460.317 8,56%
- Sport (art. 13) 4.151 0,08%
- Sport - Golfbaan (art. 14) 456.167 8,48%
Verkeer 398.160 7,41%
- Verkeer (art. 15) 398.160 7,41%
Water 378.411 7,04%
- Water (art. 16) 378.411 7,04%
Wonen 213.003 3,96%
- Wonen (art. 18) 213.003 3,96%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 3.907.313 72,67%
Waarde - Archeologie - 1 (art. 20) 704 0,01%
Waarde - Archeologie - 3 (art. 21) 10.938 0,20%
Waarde - Archeologie - 6 (art. 22) 1.315.707 24,47%
Waarde - Archeologie - 7 (art. 23) 2.386.475 44,39%
Waarde - Beschermde dijk (art. 24) 193.488 3,60%
Waterstaat 1.075.673 20,01%
Waterstaat - Waterkering (art. 25) 1.075.673 20,01%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 619.731 11,53%
other: bedrijfswoningen (art. 29) 157.807 2,94%
other: zonder centraal bedrijfsmatige exploitatie (art. 29) 461.925 8,59%
Vrijwaringszone 236.359 4,40%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 29) 151.616 2,82%
vrijwaringszone - straalpad (art. 29) 84.743 1,58%
Wro-zone 345.518 6,43%
wro-zone - ontheffingsgebied (art. 12) 345.518 6,43%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Herontwikkeling Dorpsstraat-Boutlaan in Scharendijke vastgesteld 22-10-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Kuijerdamseweg 56 Ellemeet vastgesteld 16-10-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Gerechtelijke uitspraak Bebouwde kom Bruinisse vastgesteld 05-08-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Herontwikkeling Dorpsstraat-Boutlaan-Elkerzeeseweg in Scharendijke ontwerp 30-06-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Bebouwde kom Bruinisse vastgesteld 26-03-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Regeling Studiefaciliteiten gemeente Schouwen-Duiveland 15-10-2018 15-12-2018 detail
verordeningen en reglementen Verordening Bedrijveninvesteringszone Groot Renesse 2019 15-10-2018 15-12-2018 detail
verordeningen en reglementen Regeling functiewaardering Schouwen – Duiveland 15-10-2018 15-12-2018 detail
verordeningen en reglementen Regeling Flexibele Werktijden gemeente Schouwen-Duiveland 15-10-2018 15-12-2018 detail
bestemmingsplan Bestemmingsplan parapluplan parkeernormen Schouwen-Duiveland 12-10-2018 12-12-2018 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

winkelwagen € 6,05
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct leverbaar
winkelwagen min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Jachthaven Den Osse Brouwershaven detail
Haven Kloosternol Scharendijke detail
Jachthavenweg Bruinisse detail
Jollaan Brouwershaven detail
Kapelleweg Scharendijke detail
Asterias Brouwershaven detail
Baalpapenweg Ouwerkerk detail
Baken Scharendijke detail
Krijn Karelsweg Ellemeet detail
Kuijerdamseweg Scharendijke detail

Meer weten over adressen?

winkelwagen € 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
winkelwagen € 7,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten