Geo- en vastgoeddata op locatie:

Brouwerseiland

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Schouwen-Duiveland
DossierNL.IMRO.1676.00155BphBD
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1676.00155BphBD-on01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 28-11-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 25-11-2016
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 630.320 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Recreatie 561.454 89,07%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 3) 561.454 89,07%
Water 68.867 10,93%
- Water - Deltawater (art. 4) 68.867 10,93%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 123.350 19,57%
Waterstaat - Waterkering (art. 5) 123.350 19,57%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 233.166 36,99%
vrijwaringszone - dijk (art. 8.1) 233.166 36,99%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Brouwerseiland ontwerp 28-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Brouwerseiland voorontwerp 02-02-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan Acacialaan 1 en 6 Burgh-Haamstede 24-05-2019 24-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Schouwen-Duiveland 2019 24-05-2019 24-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel warmtepompen 24-05-2019 24-07-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan Acacialaan 1 en 6 Burgh-Haamstede 24-05-2019 24-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregel 9.13 Subsidies volksfeesten 21-05-2019 21-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
haven Middelplaat Scharendijke detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox