Brouwerseiland

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Schouwen-Duiveland
DossierNL.IMRO.1676.00155BphBD
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.1676.00155BphBD-on01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 28-11-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 25-11-2016
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 630.320 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Recreatie 561.454 89,07%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 3) 561.454 89,07%
Water 68.867 10,93%
- Water - Deltawater (art. 4) 68.867 10,93%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 123.350 19,57%
Waterstaat - Waterkering (art. 5) 123.350 19,57%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 233.166 36,99%
vrijwaringszone - dijk (art. 8.1) 233.166 36,99%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Brouwerseiland detail kaart
Brouwerseiland detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Ontwerp Structuurvisie Zierikzee 2030 detail
Ontwerp Structuurvisie Zierikzee 2030 detail
Rectificatie Bestemmingsplan 1e herziening Kop van Schouwen detail
Rectificatie Bestemmingsplan 1e herziening Kop van Schouwen detail
Intrekking lijst verklaring van geen bedenking detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
haven Middelplaat Scharendijke detail

Meer weten over adressen?