Geo- en vastgoeddata op locatie:

2e herziening Oostkenshil 2e fase

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Schouwen-Duiveland
DossierNL.IMRO.1676.00201BphOL
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1676.00201BphOL-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 22-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 20-01-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 15.212 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 1.097 7,21%
- Groen (art. 3) 1.097 7,21%
Verkeer 3.465 22,78%
- Verkeer (art. 3) 3.465 22,78%
Wonen 10.651 70,02%
- Wonen (art. 3) 10.651 70,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 15.212 100,00%
Waarde - Archeologie - 7 (art. 3) 15.212 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 15.212 100,00%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 4) 15.212 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan 2e herziening Oostkenshil 2e fase vastgesteld 22-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan 1e herziening Oostkenshil 2e fase vastgesteld 21-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Nieuwerkerk en Oosterland vastgesteld 27-11-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel behorende verordening op de heffing en de invordering van Parkeerbelasting Schouwen-Duiveland 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan 2e ontsluiting transferium Renesse 05-04-2019 05-06-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan 2e ontsluiting transferium Renesse 05-04-2019 05-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Nadere regels subsidie isoleren particuliere woningen Schouwen-Duiveland 2019 03-04-2019 03-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2015 19-03-2019 19-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Akker Oosterland detail
Rietveld Oosterland detail
Korenland Oosterland detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox