Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied heeft op 29-09-2016 de status vastgesteld gekregen door Aa en Hunze.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Aa en Hunze
Dossier
NL.IMRO.1680.BUITENGEBIED
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1680.BUITENGEBIED-VB01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 248.293.169 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Esdorpenlandschap (art. 3) 77.805.946 31,34%
- Agrarisch - Imkerij (art. 4) 3.115 0,00%
- Agrarisch - Opslag (art. 5) 7.609 0,00%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 6) 153.146 0,06%
- Agrarisch - Paardenhouderij 1 (art. 7) 18.972 0,01%
- Agrarisch - Radiotelescoop (art. 8) 11.773 0,00%
- Agrarisch - Veenontginningenlandschap (art. 9) 63.752.143 25,68%

- Bedrijf (art. 10) 162.042 0,07%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf (art. 11) 52.311 0,02%
- Bedrijf - Agrarisch loonbedrijf 1 (art. 12) 11.295 0,00%
- Bedrijf - Autohandel (art. 13) 1.335 0,00%
- Bedrijf - Delfstof-/energiewinning (art. 14) 315.694 0,13%
- Bedrijf - Gasdrukmeet- en regelstation (art. 15) 6.426 0,00%
- Bedrijf - Graanoverslagstation (art. 16) 10.718 0,00%
- Bedrijf - Milieustation (art. 17) 23.799 0,01%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 18) 40.506 0,02%
- Bedrijf - Rioolwaterzuivering (art. 19) 69.421 0,03%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg (art. 20) 10.343 0,00%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg (art. 21) 2.160 0,00%
- Bedrijf - Zandwinning (art. 22) 658.818 0,27%

- Bos - Compensatiegronden (art. 23) 31.961 0,01%
- Bos - Landgoed (art. 24) 1.347.211 0,54%
- Bos - Natuurbegraafplaats urnenveld (art. 25) 17.222 0,01%

- Cultuur en ontspanning - Historie (art. 26) 34.258 0,01%
- Cultuur en ontspanning - Sauna (art. 27) 1.402 0,00%
- Cultuur en ontspanning - Seksinrichting (art. 28) 2.086 0,00%

- Detailhandel (art. 29) 22.040 0,01%

- Gemengd - 1 (art. 30) 13.435 0,01%
- Gemengd - 2 (art. 31) 11.570 0,00%
- Gemengd - 3 (art. 32) 23.640 0,01%
- Gemengd - 4 (art. 33) 23.766 0,01%
- Gemengd - 5 (art. 34) 28.601 0,01%

- Groen (art. 35) 6.967 0,00%
- Groen - Afschermende beplanting (art. 36) 8.728 0,00%

- Horeca (art. 37) 23.613 0,01%

- Maatschappelijk (art. 38) 36.381 0,01%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 39) 23.977 0,01%
- Maatschappelijk - Dierenpension (art. 40) 29.121 0,01%
- Maatschappelijk - Jeugdopvang 1 (art. 41) 5.945 0,00%
- Maatschappelijk - Jeugdopvang 2 (art. 42) 117.743 0,05%
- Maatschappelijk - Landgoed (art. 43) 2.694 0,00%
- Maatschappelijk - Paardenkliniek (art. 44) 5.462 0,00%
- Maatschappelijk - Schaapskooi (art. 45) 2.771 0,00%
- Maatschappelijk - Zorgboerderij (art. 46) 9.985 0,00%

- Natuur (art. 47) 86.321.341 34,77%
- Natuur - Compensatiegronden (art. 48) 312.812 0,13%
- Natuur - Doeleinden van landschaps- en natuurbouw (art. 49) 44.771 0,02%
- Natuur - Landgoed (art. 50) 155.085 0,06%

- Recreatie - 1 (art. 51) 1.024.058 0,41%
- Recreatie - 2 (art. 52) 96.945 0,04%
- Recreatie - 3 (art. 53) 691.734 0,28%
- Recreatie - 4 (art. 54) 343.679 0,14%
- Recreatie - 5 (art. 55) 52.151 0,02%
- Recreatie - Dagrecreatie outdoor (art. 56) 65.429 0,03%
- Recreatie - Dagrecreatie themapark (art. 57) 8.835 0,00%
- Recreatie - Dagrecreatie visvijver (art. 58) 9.267 0,00%
- Recreatie - Recreatiewoningen (art. 59) 49.706 0,02%
- Recreatie - Volkstuin (art. 60) 21.928 0,01%

- Sport - Golfbaan (art. 61) 545.946 0,22%
- Sport - Sportvelden (art. 62) 55.295 0,02%
- Sport - Zwembad (art. 63) 20.854 0,01%

- Verkeer (art. 64) 7.973.775 3,21%
- Verkeer - Fietspaden (art. 65) 280.133 0,11%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 66) 39.740 0,02%

- Water (art. 67) 1.621.452 0,65%

- Wonen (art. 68) 1.616.760 0,65%
- Wonen - Landgoed (art. 69) 123.926 0,05%
- Wonen - Voormalig boerderijpand (art. 70) 1.856.243 0,75%
- Wonen - Woonleefgemeenschap (art. 71) 13.143 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 72) 1.756.399 0,71%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 73) 725.700 0,29%
- Leiding - Water (art. 74) 183.803 0,07%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 75) 3.632.901 1,46%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 76) 15.961.993 6,43%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 77) 1.514.907 0,61%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 78) 12.099.961 4,87%
- Waarde - Archeologie 5 (art. 79) 109.218.029 43,99%
- Waarde - Archeologie 6 (art. 80) 60.268.235 24,27%
- Waarde - Archeologie 7 (art. 81) 17.222 0,01%
- Waarde - Beschermwaardig houtopstand (art. 82) 110.577 0,04%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 83) 9.784.188 3,94%
- Waarde - Landschap (art. 84) 63.705.727 25,66%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 88.1) 2.332.658 0,94%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 88.2) 2.105.616 0,85%
- milieuzone - waterwingebied (art. 88.2) 3.758.924 1,51%

- veiligheidszone - bedrijf/gasbehandelingsinstallatie (art. 88.3) 346.507 0,14%
- veiligheidszone - bedrijven beperkt kwetsbare objecten (art. 88.5) 1.979 0,00%
- veiligheidszone - bedrijven kwetsbare objecten (art. 88.5) 12.891 0,01%
- veiligheidszone - bevi (art. 88.6) 6.266 0,00%
- veiligheidszone - hoogspanningsleiding (art. 88.7) 1.819.838 0,73%
- veiligheidszone - lpg (art. 88.8) 118.073 0,05%
- veiligheidszone - weg (art. 88.9) 679.076 0,27%

- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 88.11) 206.983 0,08%
- vrijwaringszone - radiotelescoop 1 (art. 88.12) 7.621.867 3,07%
- vrijwaringszone - radiotelescoop 2 (art. 88.12) 47.151.463 18,99%
- vrijwaringszone - Vrijwaringszone - (energie) infrastructuur (art. 88.10) 578.828 0,23%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 9) 5.741 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 7) 548 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 3 (art. 3) 555.817 0,22%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 4 (art. 88) 3.993.283 1,61%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 5 (art. 3) 3.968 0,00%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 6 (art. 9) 30.001 0,01%
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 7 (art. 3) 3.935 0,00%