Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Bestemmingsplan Gasselte heeft op 13-07-2011 de status ontwerp gekregen door Aa en Hunze.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Aa en Hunze
Dossier
NL.IMRO.1680.GTE
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1680.GTE-OB03
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.259.794 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch - Bedrijf (art. 3) 8.467 0,67%
- Agrarisch - Cultuurgrond (art. 4) 122.008 9,68%

- Agrarisch met waarden - Landschappelijke en Cultuurhistorische waarde (art. 5) 290.626 23,07%

- Bedrijf (art. 6) 39.861 3,16%
- Bedrijf - Openbaar nut (art. 7) 450 0,04%

- Bos (art. 8) 20.024 1,59%

- Detailhandel (art. 9) 5.468 0,43%

- Groen (art. 10) 105.963 8,41%

- Horeca (art. 11) 31.513 2,50%

- Maatschappelijk (art. 12) 19.554 1,55%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 13) 14.065 1,12%

- Natuur (art. 14) 18.397 1,46%

- Sport (art. 15) 21.117 1,68%
- Sport - Manege (art. 16) 11.673 0,93%

- Verkeer (art. 17) 3.286 0,26%
- Verkeer - Verblijf (art. 18) 104.032 8,26%

- Wonen - 1 (art. 19) 328.477 26,07%
- Wonen - 2 (art. 20) 69.091 5,48%
- Wonen - 3 (art. 21) 25.131 1,99%
- Wonen - Woongebouw (art. 22) 20.590 1,63%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 168.327 13,36%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 718.539 57,04%
- Waarde - Beschermwaardig Houtopstand (art. 25) 18.578 1,47%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 26) 8.501 0,67%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 30) 393.044 31,20%

- wro-zone - wijzigingsgebied (art. 6.7) 14.238 1,13%