6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 29-11-2018 de status vastgesteld gekregen door Borger-Odoorn.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Borger-Odoorn
Dossier
NL.IMRO.1681.00BP0030
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1681.00BP0030-VG01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 233.770.167 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 4) 178.260.664 76,25%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 5) 147.295 0,06%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 6) 168.919 0,07%

- Bedrijf - 1 (art. 7) 19.537 0,01%
- Bedrijf - 2 (art. 8) 280.678 0,12%
- Bedrijf - Openbaar nut (art. 9) 450 0,00%
- Bedrijf - Zandwinning (art. 10) 1.293.498 0,55%

- Bedrijventerrein (art. 11) 114.881 0,05%

- Cultuur en ontspanning (art. 12) 4.870 0,00%

- Detailhandel - Tuincentrum (art. 13) 103.685 0,04%

- Groen (art. 14) 26.683 0,01%
- Groen - Opgaand (art. 15) 18.197 0,01%

- Horeca (art. 16) 8.846 0,00%

- Maatschappelijk (art. 17) 103.265 0,04%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 18) 15.259 0,01%

- Natuur - 1 (art. 19) 2.225.841 0,95%
- Natuur - 2 (art. 20) 42.267.505 18,08%
- Natuur - Landgoed (art. 21) 1.135.053 0,49%

- Afsluiterlocatie (art. 3) 500 0,00%
- Radiotelescoop (art. 22) 91.138 0,04%

- Recreatie - Verblijfsrecreatie 1 (art. 23) 129.725 0,06%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 2 (art. 24) 67.033 0,03%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie 3 (art. 25) 320.340 0,14%

- Sport (art. 26) 300.711 0,13%

- Verkeer (art. 27) 1.383.684 0,59%

- Water (art. 28) 3.201.614 1,37%

- Wonen (art. 29) 1.676.065 0,72%
- Wonen - Voormalige boerderij (art. 30) 398.766 0,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 31) 929.194 0,40%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 32) 599.276 0,26%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 33) 12.876.978 5,51%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 34) 1.027.599 0,44%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 35) 8.327.289 3,56%
- Waarde - Archeologie 4 (art. 36) 125.902.473 53,86%
- Waarde - Beekdal (art. 37) 30.233.264 12,93%
- Waarde - Landschap en cultuurhistorie 1 (art. 38) 67.156.085 28,73%
- Waarde - Landschap en cultuurhistorie 2 (art. 39) 4.591.557 1,96%
- Waarde - Landschap en cultuurhistorie 3 (art. 40) 62.857.418 26,89%
- Waarde - Nationaal Landschap (art. 41) 17.871.172 7,64%
- Waarde - Openheid (art. 42) 9.369.137 4,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 45.1) 3.627.840 1,55%

- milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied (art. 45.2) 10.259.645 4,39%
- milieuzone - hydrologie (art. 45.8) 5.326.495 2,28%
- milieuzone - waterwingebied (art. 45.3) 207.271 0,09%

- overige zone - radiotelescoop 1 (art. 45.4) 3.054.607 1,31%
- overige zone - radiotelescoop 2 (art. 45.5) 82.794.332 35,42%

- veiligheidszone - gasdrukmeet- en regelstaion 1 (art. 45.6) 283 0,00%
- veiligheidszone - gasdrukmeet- en regelstaion 2 (art. 45.6) 1.581 0,00%

- vrijwaringszone - laagvliegroute (art. 45.7) 44.459.231 19,02%

- wetgevingzone - wijzigingsgebied natuur (art. 47.3) 6.240.986 2,67%