Geo- en vastgoeddata op locatie:

Beers NB

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.01BPbeersnb
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.01BPbeersnb-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 21-06-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 517.803 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 97.340 18,80%
- Agrarisch (art. 3) 97.340 18,80%
Bedrijf 18.961 3,66%
- Bedrijf (art. 4) 18.961 3,66%
Centrum 30.737 5,94%
- Centrum - 1 (art. 5) 5.080 0,98%
- Centrum - 2 (art. 6) 25.657 4,95%
Detailhandel 3.275 0,63%
- Detailhandel (art. 7) 3.275 0,63%
Groen 14.978 2,89%
- Groen (art. 8) 14.978 2,89%
Maatschappelijk 8.765 1,69%
- Maatschappelijk (art. 9) 8.765 1,69%
Verkeer 68.479 13,22%
- Verkeer (art. 10) 68.479 13,22%
Water 1.236 0,24%
- Water (art. 11) 1.236 0,24%
Wonen 274.031 52,92%
- Wonen - 1 (art. 12) 272.909 52,71%
- Wonen - 2 (art. 13) 1.122 0,22%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 403.156 77,86%
Waarde - Archeologie 3 (art. 14) 6.969 1,35%
Waarde - Archeologie 5 (art. 15) 396.186 76,51%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 13.273 2,56%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 12) 1.135 0,22%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 3) 4.796 0,93%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 6) 7.342 1,42%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Beers, Elstweg 5 vastgesteld 03-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) geconsolideerd 22-08-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Buitengebied 2010 vastgesteld 11-12-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 20-04-2019 20-04-2019 detail
collectevergunning Gemeente Cuijk – Collectevergunning – verleend voor Gezamenlijke collecte voor tien goede doelen Beers 03-04-2019 03-06-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van een bestaande situatie - Venstraat 17 te Beers NB 03-04-2019 03-06-2019 detail
standplaatsvergunning Gemeente Cuijk – Standplaatsvergunning – verleend voor Verzorgingspost Blaren voor Afrika tijdens doorkomst Vierdaagse, Grotestraat Beers 03-04-2019 03-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV 03-04-2019 03-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Molenstraat Beers NB detail
Nieuwstraat Beers NB detail
Op de Hof Beers NB detail
Blauwe Steen Beers NB detail
Broekhofsestraat Beers NB detail
Burg Thijssenstraat Beers NB detail
Burg van Lithstraat Beers NB detail
Burg vd Braakplein Beers NB detail
Burgemeester v Raaijstr Beers NB detail
De Klef Beers NB detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox