Beers NB

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.01BPbeersnb
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.01BPbeersnb-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 21-06-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 517.803 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 97.340 18,80%
- Agrarisch (art. 3) 97.340 18,80%
Bedrijf 18.961 3,66%
- Bedrijf (art. 4) 18.961 3,66%
Centrum 30.737 5,94%
- Centrum - 1 (art. 5) 5.080 0,98%
- Centrum - 2 (art. 6) 25.657 4,95%
Detailhandel 3.275 0,63%
- Detailhandel (art. 7) 3.275 0,63%
Groen 14.978 2,89%
- Groen (art. 8) 14.978 2,89%
Maatschappelijk 8.765 1,69%
- Maatschappelijk (art. 9) 8.765 1,69%
Verkeer 68.479 13,22%
- Verkeer (art. 10) 68.479 13,22%
Water 1.236 0,24%
- Water (art. 11) 1.236 0,24%
Wonen 274.031 52,92%
- Wonen - 1 (art. 12) 272.909 52,71%
- Wonen - 2 (art. 13) 1.122 0,22%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 403.156 77,86%
Waarde - Archeologie 3 (art. 14) 6.969 1,35%
Waarde - Archeologie 5 (art. 15) 396.186 76,51%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 13.273 2,56%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 12) 1.135 0,22%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 3) 4.796 0,93%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 6) 7.342 1,42%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Beers, Elstweg 5 detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) detail kaart
Buitengebied 2010 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van enkele raamkozijnen - Broekkant 11 Beers NB detail
Beleidsregel artikel 13 b Opiumwet gemeente Cuijk 2019 detail
Gemeente Cuijk – Drank- en horecaontheffing, Geluidsontheffing, Objectvergunning – verleend aan Café zaal de Spijker tijdens de doorkomst van de Vierdaagse te Beers op 19 juli 2019 detail
VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE CUIJK 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Molenstraat Beers NB detail
Nieuwstraat Beers NB detail
Op de Hof Beers NB detail
Blauwe Steen Beers NB detail
Broekhofsestraat Beers NB detail
Burg Thijssenstraat Beers NB detail
Burg van Lithstraat Beers NB detail
Burg vd Braakplein Beers NB detail
Burgemeester v Raaijstr Beers NB detail
De Klef Beers NB detail

Meer weten over adressen?