Geo- en vastgoeddata op locatie:

Beers NB, CPO-2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.01BPcpo2
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1684.01BPcpo2-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 13-02-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 21-03-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 17.874 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 4.581 25,63%
- Groen (art. 3) 4.581 25,63%
Verkeer 3.049 17,06%
- Verkeer (art. 4) 3.049 17,06%
Wonen 83 0,47%
- Wonen - 1 (art. 5) 83 0,47%
Woongebied 10.161 56,85%
- Woongebied (art. 6) 10.161 56,85%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 17.874 100,00%
luchtvaartverkeerzone - radarverstoringsgebied (art. 9.1) 17.874 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Beers NL, gemeentewerf vastgesteld 27-11-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Beers NB vastgesteld 21-06-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 21-02-2019 21-02-2019 detail
standplaatsvergunning Gemeente Cuijk – Standplaatsvergunning – verleend aan de Air Cadets MW Walking Fund voor doortocht vierdaagse, Broekhofsestraat te Beers 18-02-2019 18-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Inkoopbeleid gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Werkorganisatie CGM 14-02-2019 14-04-2019 detail
overig Gemeente Cuijk – Ontheffing Sluitingstijden, Ontheffing Schenktijden – verleend voor Tennisvereniging Play Back Beers 13-02-2019 13-04-2019 detail
overig Sociaal plan Werkorganisatie CGM 2018 08-02-2019 08-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.