Geo- en vastgoeddata op locatie:

Beers NB, CPO-2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.01BPcpo2
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1684.01BPcpo2-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 13-02-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 21-03-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 17.874 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 4.581 25,63%
- Groen (art. 3) 4.581 25,63%
Verkeer 3.049 17,06%
- Verkeer (art. 4) 3.049 17,06%
Wonen 83 0,47%
- Wonen - 1 (art. 5) 83 0,47%
Woongebied 10.161 56,85%
- Woongebied (art. 6) 10.161 56,85%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 17.874 100,00%
luchtvaartverkeerzone - radarverstoringsgebied (art. 9.1) 17.874 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Beers NL, gemeentewerf vastgesteld 27-11-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Beers NB vastgesteld 21-06-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 23-05-2019 23-05-2019 detail
evenementenvergunning Gemeente Cuijk – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing – verleend voor Koningschieten Sint Anthoniusgilde Beers 16-05-2019 16-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bouwverordening gemeente Cuijk 2014 08-05-2019 08-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel - Broekhofsestraat 5 te Beers NB 29-04-2019 29-06-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het vervangen van handelsreclame - Burg. Thijssenstraat 2 te Beers NB 29-04-2019 29-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Prinsenstal Beers NB detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox