Geo- en vastgoeddata op locatie:

Beers NB, Gildeweg De Wisse

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.01BPdewisse
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.01BPdewisse-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 10-09-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 663 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 57 8,60%
- Verkeer (art. 3) 57 8,60%
Wonen 606 91,41%
- Wonen (art. 4) 606 91,41%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 663 100,00%
Waarde - Archeologie 4 (art. 5) 663 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Beers NB, Gildeweg De Wisse vastgesteld 10-09-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Beers NB vastgesteld 21-06-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 16-06-2019 16-06-2019 detail
terrasvergunning Gemeente Cuijk – Terrasvergunning – verleend voor Bakkerij van Dijk Beers tijdens de doortocht Nijmeegse vierdaagse op 19 juli 2019 06-06-2019 06-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Bouwverordening gemeente Cuijk 2014 08-05-2019 08-07-2019 detail
evenementenvergunning Gemeente Cuijk – Evenementenvergunning, Drank- en horecaontheffing – verleend aan Stichting Oranje comité Beers voor Koningsdag Beers 2019 19-04-2019 19-06-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van een bestaande situatie - Venstraat 17 te Beers NB 03-04-2019 03-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?