Geo- en vastgoeddata op locatie:

Haps, Aalsvoorten

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.02BPAalsvoorten
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1684.02BPAalsvoorten-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-02-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 06-03-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.260 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 462 8,79%
- Groen (art. 3) 462 8,79%
Verkeer 865 16,45%
- Verkeer (art. 4) 865 16,45%
Wonen 3.932 74,76%
- Wonen (art. 5) 3.932 74,76%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 434 8,25%
Leiding - Riool (art. 6) 434 8,25%
Waarde 5.260 100,00%
Waarde - Archeologie 5 (art. 7) 5.260 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 5.260 100,00%
vrijwaringszone - radar (art. 11.1) 5.260 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Haps vastgesteld 31-10-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 26-06-2019 26-06-2019 detail
evenementenvergunning Gemeente Cuijk – Meerjaren Evenementenvergunning, Meerjaren Drank- en horecaontheffing, Meerjaren Geluidsontheffing, – verleend aan Muziekvereniging Juliana voor rommelmarkt, Marijkeplein Haps 29-05-2019 29-07-2019 detail
evenementenvergunning Gemeente Cuijk – Meerjaren Evenementenvergunning, Meerjaren Drank- en horecaontheffing, Meerjaren Geluidsontheffing – verleend voor Land van Cuijkse Paardendagen, evenemententerrein Haps 22-05-2019 22-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een carpoolplaats - De Bengels ongenummerd te Haps 15-05-2019 15-07-2019 detail
overig Gemeente Cuijk – Objectvergunning – verleend voor aannemersbedrijf Jan Oosterhout B.V. voor het plaatsen van een kraan, Margrietstraat te Haps 13-05-2019 13-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Aalsvoorten Haps detail
St Hubertseweg Haps detail

Meer weten over adressen?