Geo- en vastgoeddata op locatie:

Haps, CPO-woningen Beerseweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.02BPWcpobeerseweg
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1684.02BPWcpobeerseweg-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-02-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 15-03-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 5.109 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 2.472 48,38%
- Groen (art. 3) 2.472 48,38%
Verkeer 1.282 25,08%
- Verkeer (art. 4) 1.282 25,08%
Wonen 1.356 26,54%
- Wonen (art. 5) 1.356 26,54%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 5.109 100,00%
Waarde - Archeologie 5 (art. 6) 5.109 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 5.109 100,00%
luchtvaartverkeerzone - radarverstoringsgebied (art. 10.1) 5.109 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Haps vastgesteld 31-10-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 19-02-2019 19-02-2019 detail
verordeningen en reglementen Inkoopbeleid gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Werkorganisatie CGM 14-02-2019 14-04-2019 detail
overig Sociaal plan Werkorganisatie CGM 2018 08-02-2019 08-04-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit - Margrietstraat 4 te Haps 06-02-2019 06-04-2019 detail
verkeersbesluit Gemeente Cuijk - Tijdelijke verkeersmaatregelen centrum Cuijk i.v.m. carnavalsactiviteiten 2019 - Centrum Cuijk 04-02-2019 04-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.