Haps

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.02BPhaps
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.02BPhaps-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 31-10-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 668.471 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 31.187 4,67%
- Agrarisch (art. 3) 31.187 4,67%
Agrarisch met waarden 21.455 3,21%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 4) 21.455 3,21%
Bedrijf 20.322 3,04%
- Bedrijf (art. 5) 20.322 3,04%
Detailhandel 5.782 0,86%
- Detailhandel (art. 6) 5.782 0,86%
Dienstverlening 843 0,13%
- Dienstverlening (art. 7) 843 0,13%
Gemengd 1.567 0,23%
- Gemengd (art. 8) 1.567 0,23%
Groen 39.125 5,85%
- Groen (art. 9) 39.125 5,85%
Horeca 3.082 0,46%
- Horeca (art. 10) 3.082 0,46%
Maatschappelijk 18.571 2,78%
- Maatschappelijk (art. 11) 18.571 2,78%
Sport 4.216 0,63%
- Sport (art. 12) 4.216 0,63%
Verkeer 121.203 18,13%
- Verkeer (art. 13) 121.203 18,13%
Water 887 0,13%
- Water (art. 14) 887 0,13%
Wonen 400.231 59,87%
- Wonen (art. 15) 400.231 59,87%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 6.731 1,01%
Leiding - Riool (art. 16) 6.731 1,01%
Waarde 642.002 96,04%
Waarde - Archeologie 1 (art. 17) 8.872 1,33%
Waarde - Archeologie 3 (art. 18) 31.379 4,69%
Waarde - Archeologie 5 (art. 19) 601.751 90,02%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 7.478 1,12%
other: monumentale boom (art. 23.2) 7.478 1,12%
Vrijwaringszone 668.471 100,00%
vrijwaringszone - radar (art. 23.1) 668.471 100,00%
Wro-zone 9.325 1,39%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 5) 5.109 0,76%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 12) 4.216 0,63%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Haps, Burgemeester Moorenstraat 28 detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) detail kaart
Buitengebied 2010 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een dakkapel - Magrietstraat 23 te Haps detail
Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een dakkapel - Magrietstraat 23 te Haps detail
Nadere Regels mantelzorgwaardering 2019 detail
Gemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een garage tot woonhuis - Beerseweg 13g te Haps detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Parallelstraat Haps detail
Past Hermansstraat Haps detail
Past Pompestraat Haps detail
Raadhuisplein Haps detail
Ronduitsestraat Haps detail
Rozengaard Haps detail
Rozenhof Haps detail
Asterstraat Haps detail
Beatrixlaan Haps detail
Beerseweg Haps detail

Meer weten over adressen?