Geo- en vastgoeddata op locatie:

Katwijk NB

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.03BPkatwijknb
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.03BPkatwijknb-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-05-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 148.492 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 13.353 8,99%
- Agrarisch (art. 3) 13.353 8,99%
Bedrijf 6.970 4,69%
- Bedrijf (art. 4) 6.970 4,69%
Detailhandel 1.676 1,13%
- Detailhandel (art. 5) 1.676 1,13%
Groen 6.516 4,39%
- Groen (art. 6) 6.516 4,39%
Horeca 2.465 1,66%
- Horeca (art. 7) 2.465 1,66%
Maatschappelijk 7.706 5,19%
- Maatschappelijk (art. 8) 7.706 5,19%
Verkeer 16.904 11,38%
- Verkeer (art. 9) 16.904 11,38%
Wonen 92.901 62,56%
- Wonen (art. 10) 92.901 62,56%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 455 0,31%
Leiding - Riool (art. 11) 455 0,31%
Waarde 148.492 100,00%
Waarde - Archeologie 3 (art. 12) 12.587 8,48%
Waarde - Archeologie 5 (art. 13) 135.905 91,52%
Waterstaat 12.942 8,72%
Waterstaat - Waterkering (art. 14) 12.942 8,72%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 42.444 28,58%
geluidzone - industrie (art. 17) 42.444 28,58%
Veiligheidszone 3.134 2,11%
veiligheidszone - lpg (art. 17) 3.134 2,11%
Wro-zone 14.418 9,71%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 19) 9.667 6,51%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 19) 3.461 2,33%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 19) 830 0,56%
wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 19) 459 0,31%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Katwijk NB, Everdineweerd 17 vastgesteld 18-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) geconsolideerd 22-08-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Buitengebied 2010 vastgesteld 11-12-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 22-04-2019 22-04-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een winkel naar woonhuis - Mariagaarde 17 te Katwijk NB 19-04-2019 19-06-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bedrijfswoning - Everdineweerd 4 te Katwijk NB 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Toekomstige samenwerking binnen het doelgroepenvervoer 17-04-2019 17-06-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen van een winkel naar woonhuis - Mariagaarde 17 te Katwijk NB 10-04-2019 10-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Pastoor Suijsstraat Katwijk NB detail
10-Meilaan Katwijk NB detail
De Boggerd Katwijk NB detail
Everdineweerd Katwijk NB detail
Gansakker Katwijk NB detail
Liefkeshoek Katwijk NB detail
Mariagaarde Katwijk NB detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox