Katwijk NB

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.03BPkatwijknb
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.03BPkatwijknb-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-05-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 148.492 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 13.353 8,99%
- Agrarisch (art. 3) 13.353 8,99%
Bedrijf 6.970 4,69%
- Bedrijf (art. 4) 6.970 4,69%
Detailhandel 1.676 1,13%
- Detailhandel (art. 5) 1.676 1,13%
Groen 6.516 4,39%
- Groen (art. 6) 6.516 4,39%
Horeca 2.465 1,66%
- Horeca (art. 7) 2.465 1,66%
Maatschappelijk 7.706 5,19%
- Maatschappelijk (art. 8) 7.706 5,19%
Verkeer 16.904 11,38%
- Verkeer (art. 9) 16.904 11,38%
Wonen 92.901 62,56%
- Wonen (art. 10) 92.901 62,56%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 455 0,31%
Leiding - Riool (art. 11) 455 0,31%
Waarde 148.492 100,00%
Waarde - Archeologie 3 (art. 12) 12.587 8,48%
Waarde - Archeologie 5 (art. 13) 135.905 91,52%
Waterstaat 12.942 8,72%
Waterstaat - Waterkering (art. 14) 12.942 8,72%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 42.444 28,58%
geluidzone - industrie (art. 17) 42.444 28,58%
Veiligheidszone 3.134 2,11%
veiligheidszone - lpg (art. 17) 3.134 2,11%
Wro-zone 14.418 9,71%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 19) 9.667 6,51%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 19) 3.461 2,33%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 19) 830 0,56%
wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 19) 459 0,31%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Katwijk NB, Everdineweerd 17 detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) detail kaart
Buitengebied 2010 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
VASTGESTELD GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2010, HERZIENING 2016 NAAR AANLEIDING VAN DE TUSSENUITSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE detail
Nadere regels kabels en leidingen gemeente Dalfsen 2016 detail
Beleidsregel artikel 13 b Opiumwet gemeente Cuijk 2019 detail
Aanwijzingsbesluit verboden te parkeren anders dan op de rijbaan Kraaijenbergse Plassen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Pastoor Suijsstraat Katwijk NB detail
10-Meilaan Katwijk NB detail
De Boggerd Katwijk NB detail
Everdineweerd Katwijk NB detail
Gansakker Katwijk NB detail
Liefkeshoek Katwijk NB detail
Mariagaarde Katwijk NB detail

Meer weten over adressen?