Geo- en vastgoeddata op locatie:

Sint Agatha

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.05BPsintagatha
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.05BPsintagatha-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 10-09-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 149.810 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 4.854 3,24%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 4.854 3,24%
Bedrijf 5.496 3,67%
- Bedrijf (art. 4) 5.496 3,67%
Groen 1.257 0,84%
- Groen (art. 5) 1.257 0,84%
Horeca 1.293 0,86%
- Horeca (art. 6) 1.293 0,86%
Maatschappelijk 5.010 3,34%
- Maatschappelijk (art. 7) 5.010 3,34%
Sport 27.699 18,49%
- Sport (art. 8) 27.699 18,49%
Verkeer 19.095 12,75%
- Verkeer (art. 9) 19.095 12,75%
Wonen 85.106 56,81%
- Wonen (art. 10) 85.106 56,81%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 147.868 98,70%
Waarde - Archeologie 3 (art. 11) 24.095 16,08%
Waarde - Archeologie 5 (art. 12) 123.773 82,62%
Waterstaat 24.285 16,21%
Waterstaat - Waterkering (art. 16) 24.285 16,21%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 115.048 76,80%
other: dassencontour (art. 17.2) 4.342 2,90%
other: funnel (art. 17.3) 109.713 73,24%
other: monumentale boom (art. 17.4) 993 0,66%
Vrijwaringszone 149.810 100,00%
vrijwaringszone - radar (art. 17.1) 149.810 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sint Agatha, Liesmortel 17 vastgesteld 22-09-2014 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) geconsolideerd 22-08-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Buitengebied 2010 vastgesteld 11-12-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 25-04-2019 25-04-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een woonhuis - Liesmortel 32 te Sint Agatha 17-04-2019 17-06-2019 detail
collectevergunning Gemeente Cuijk – Collectevergunning – verleend voor Samen Sterk voor Goede Doelen Sint Agatha 03-04-2019 03-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV 03-04-2019 03-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een Sociaal Medsiche indicatie uijk 2019 26-03-2019 26-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Odiliadijk Sint Agatha detail
Appelgaard Sint Agatha detail
Gildeweg Sint Agatha detail
Harry Kepserplein Sint Agatha detail
Heikantseweg Sint Agatha detail
Kloosterlaan Sint Agatha detail
Kuilen Sint Agatha detail
Liesmortel Sint Agatha detail
Veerstraat Sint Agatha detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox