Sint Agatha

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.05BPsintagatha
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.05BPsintagatha-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 10-09-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 149.810 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 4.854 3,24%
- Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (art. 3) 4.854 3,24%
Bedrijf 5.496 3,67%
- Bedrijf (art. 4) 5.496 3,67%
Groen 1.257 0,84%
- Groen (art. 5) 1.257 0,84%
Horeca 1.293 0,86%
- Horeca (art. 6) 1.293 0,86%
Maatschappelijk 5.010 3,34%
- Maatschappelijk (art. 7) 5.010 3,34%
Sport 27.699 18,49%
- Sport (art. 8) 27.699 18,49%
Verkeer 19.095 12,75%
- Verkeer (art. 9) 19.095 12,75%
Wonen 85.106 56,81%
- Wonen (art. 10) 85.106 56,81%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 147.868 98,70%
Waarde - Archeologie 3 (art. 11) 24.095 16,08%
Waarde - Archeologie 5 (art. 12) 123.773 82,62%
Waterstaat 24.285 16,21%
Waterstaat - Waterkering (art. 16) 24.285 16,21%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 115.048 76,80%
other: dassencontour (art. 17.2) 4.342 2,90%
other: funnel (art. 17.3) 109.713 73,24%
other: monumentale boom (art. 17.4) 993 0,66%
Vrijwaringszone 149.810 100,00%
vrijwaringszone - radar (art. 17.1) 149.810 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Sint Agatha, Liesmortel 17 detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) detail kaart
Buitengebied 2010 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
Nadere Regels mantelzorgwaardering 2019 detail
Nota Parkeernormen auto en fiets Gemeente Cuijk detail
Parkeernota Gemeente Cuijk 2016-2023 detail
Beveiligingsplan Suwinet detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Odiliadijk Sint Agatha detail
Appelgaard Sint Agatha detail
Gildeweg Sint Agatha detail
Harry Kepserplein Sint Agatha detail
Heikantseweg Sint Agatha detail
Kloosterlaan Sint Agatha detail
Kuilen Sint Agatha detail
Liesmortel Sint Agatha detail
Veerstraat Sint Agatha detail

Meer weten over adressen?