Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Vianen, Franssenstraat 32 en 32 a

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.06BPfranssenstr32
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1684.06BPfranssenstr32-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 06-06-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 21-06-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.028 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 1.485 73,23%
- Bedrijf (art. 3) 1.485 73,23%
Wonen 543 26,77%
- Wonen (art. 4) 543 26,77%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 128 6,33%
Leiding - Riool (art. 5) 128 6,33%
Waterstaat 77 3,80%
Waterstaat - Waterlopen (art. 6) 77 3,80%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Vianen, Franssenstraat 32 en 32 a vastgesteld 06-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) geconsolideerd 22-08-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Buitengebied 2010 vastgesteld 11-12-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 22-02-2019 22-02-2019 detail
evenementenvergunning Gemeente Cuijk – Evenementenvergunning – verleend aan L.R. de Maasruiters te Cuijk voor de Cuijkse Dressuurdagen 20-02-2019 20-04-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van bomen - Zwaanstraat ongenummerd te Cuijk 20-02-2019 20-04-2019 detail
standplaatsvergunning Gemeente Cuijk – Standplaatsvergunning – verleend voor een mobiel kantoor CZ op het parkeerterrein Zwaanstraat te Cuijk 18-02-2019 18-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Inkoopbeleid gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Werkorganisatie CGM 14-02-2019 14-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Franssenstraat Vianen NB detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten