Bestemmingsplan Vianen, Franssenstraat 32 en 32 a

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.06BPfranssenstr32
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1684.06BPfranssenstr32-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 06-06-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 21-06-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.028 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 1.485 73,23%
- Bedrijf (art. 3) 1.485 73,23%
Wonen 543 26,77%
- Wonen (art. 4) 543 26,77%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 128 6,33%
Leiding - Riool (art. 5) 128 6,33%
Waterstaat 77 3,80%
Waterstaat - Waterlopen (art. 6) 77 3,80%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Bestemmingsplan Vianen, Franssenstraat 32 en 32 a detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) detail kaart
Buitengebied 2010 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Geluidsontheffing – verleend aan Dura Vermeer Railinfra BV. voor werkzaamheden aan het spoor te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning – Katwijkseweg 5 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het ophogen van percelen - Raamweg ongenummerd te Cuijk detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, TenneT TSO BV, Louwerenberg in de gemeente Cuijk (groen-ID 26295), Z/094082 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Franssenstraat Vianen NB detail

Meer weten over adressen?