Cuijk Centrum-Haagsestraat 7

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk Dossier NL.IMRO.1684.07BPCHaagsestraat7 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.1684.07BPCHaagsestraat7-ON01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 766 100%

Enkelbestemming m2 %
- Wonen (art. 3) 766 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - funnel (art. 7.2) 766 100,00%

- vrijwaringszone - radar (art. 7.1) 766 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Haagsestraat