Cuijk Centrum-Haagsestraat 7

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.07BPCHaagsestraat7
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1684.07BPCHaagsestraat7-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 05-11-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 20-11-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 766 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 766 100,00%
- Wonen (art. 3) 766 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 766 100,00%
overige zone - funnel (art. 7.2) 766 100,00%
Vrijwaringszone 766 100,00%
vrijwaringszone - radar (art. 7.1) 766 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Cuijk Centrum detail kaart
Cuijk Centrum detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het ophogen van percelen - Raamweg ongenummerd te Cuijk detail
Beleidsregel artikel 13 b Opiumwet gemeente Cuijk 2019 detail
Gemeente Cuijk – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het ophogen van percelen - Raamweg ongenummerd te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Standplaatsvergunning, Terrasvergunning – verleend aan Frozz voor het plaatsen van een container voor de verkoop van ijs, snacks, dranken, gebak en koffie inclusief terras, Maaskade Cuijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Haagsestraat Cuijk detail

Meer weten over adressen?