Cuijk Centrum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.07BPcuijkcentrum
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.07BPcuijkcentrum-GU01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 10-07-2013
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.303.010 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Cuijk Centrum 1.303.010 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Cuijk Zwaanplein, Oude Werf detail kaart
Cuijk Centrum, Deken van den Ackerhof detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Mookerplas e.o., 1e herziening detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Objectvergunning – verleend voor het plaatsen een Griezelbus voor de Schouwburg. detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, TenneT TSO BV, Louwerenberg in de gemeente Cuijk (groen-ID 26295), Z/094082 detail
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een airco met buiten-unit - Markt 50 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Drank- en horecavergunning voor bioscoop Industry Cuijk Exploitatie B.V., Maasstraat 8 Cuijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Molenpad Cuijk detail
Molenstraat Cuijk detail
Oude Werf Cuijk detail
Parallelweg Cuijk detail
Smidstraat Cuijk detail
Souvereingaarde Cuijk detail
Aleidestraat Cuijk detail
Andreasstraat Cuijk detail
Beatrixstraat Cuijk detail
Bernhardstraat Cuijk detail

Meer weten over adressen?