Geo- en vastgoeddata op locatie:

Cuijk Centrum

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.07BPcuijkcentrum
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.07BPcuijkcentrum-GU01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 10-07-2013
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.303.010 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Cuijk Centrum 1.303.010 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Cuijk Zwaanplein, Oude Werf ontwerp 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Cuijk Centrum, Deken van den Ackerhof vastgesteld 03-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Mookerplas e.o., 1e herziening ontwerp 06-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 23-04-2019 23-04-2019 detail
overig Gemeente Cuijk – Marktstandplaatsvergunning – verleend voor Beadsworld Energetix, Louis Jansenplein Cuijk 08-04-2019 08-06-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd - Fietsbrug Cuijk - Mook nabij spoorbrug over de Maas 08-04-2019 08-06-2019 detail
overig Gemeente Cuijk – Melding klein evenement verkeersdag Streetwise Cuijk 08-04-2019 08-06-2019 detail
watervergunning Verlening Watervergunning voor het verwijderen en aanleggen van een waterleiding in beschermingszones A en B van de primaire waterkering op locatie Maasstraat te Cuijk. 05-04-2019 05-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Molenpad Cuijk detail
Molenstraat Cuijk detail
Oude Werf Cuijk detail
Parallelweg Cuijk detail
Smidstraat Cuijk detail
Souvereingaarde Cuijk detail
Aleidestraat Cuijk detail
Andreasstraat Cuijk detail
Beatrixstraat Cuijk detail
Bernhardstraat Cuijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox