7.8
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Cuijk Centrum, Deken van den Ackerhof heeft op 03-10-2016 de status vastgesteld gekregen door Cuijk.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Cuijk
Dossier
NL.IMRO.1684.07BPdekenackerhof
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.1684.07BPdekenackerhof-VA01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.678 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 249 9,29%

- Horeca (art. 4) 916 34,20%

- Verkeer (art. 5) 1.513 56,51%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 6) 2.678 100,00%

- Waterstaat - Waterkering (art. 7) 210 7,84%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- luchtvaartverkeerzone - funnel (art. 11.2) 2.678 100,00%
- luchtvaartverkeerzone - radarverstoringsgebied (art. 11.1) 2.678 100,00%

- vrijwaringszone - dijk (art. 11.3) 2.096 78,26%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Deken van den Ackerhof