Cuijk Centrum, reparatie Klein Maasveld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.07BPkleinmaasveld
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.07BPkleinmaasveld-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 09-09-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 721 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 721 100,00%
- Wonen (art. 20) 721 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 721 100,00%
Waarde - Archeologie 4 (art. 25) 721 100,00%
Waterstaat 721 100,00%
Waterstaat - Waterkering (art. 28) 721 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 721 100,00%
geluidzone - industrie (art. 32.1) 721 100,00%
Overig 721 100,00%
other: funnel (art. 32.4) 721 100,00%
Vrijwaringszone 721 100,00%
vrijwaringszone - radar (art. 32.3) 721 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Cuijk Centrum, reparatie Klein Maasveld detail kaart
Cuijk Centrum detail kaart
Cuijk Centrum detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, TenneT TSO BV, Louwerenberg in de gemeente Cuijk (groen-ID 26295), Z/094082 detail
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een airco met buiten-unit - Markt 50 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het herbouwen van een synagoge - Maasstraat 22 te Cuijk detail
Nadere Regels mantelzorgwaardering 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Maasveld Cuijk detail

Meer weten over adressen?