Geo- en vastgoeddata op locatie:

Cuijk Centrum, reparatie Klein Maasveld

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.07BPkleinmaasveld
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.07BPkleinmaasveld-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 09-09-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 721 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 721 100,00%
- Wonen (art. 20) 721 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 721 100,00%
Waarde - Archeologie 4 (art. 25) 721 100,00%
Waterstaat 721 100,00%
Waterstaat - Waterkering (art. 28) 721 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 721 100,00%
geluidzone - industrie (art. 32.1) 721 100,00%
Overig 721 100,00%
other: funnel (art. 32.4) 721 100,00%
Vrijwaringszone 721 100,00%
vrijwaringszone - radar (art. 32.3) 721 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Cuijk Centrum, reparatie Klein Maasveld vastgesteld 09-09-2013 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Cuijk Centrum vastgesteld 10-07-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Cuijk Centrum onherroepelijk 10-07-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 23-04-2019 23-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Toekomstige samenwerking binnen het doelgroepenvervoer 17-04-2019 17-06-2019 detail
overig Gemeente Cuijk – Melding klein evenement verkeersdag Streetwise Cuijk 08-04-2019 08-06-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd - Fietsbrug Cuijk - Mook nabij spoorbrug over de Maas 08-04-2019 08-06-2019 detail
watervergunning Verlening Watervergunning voor het verwijderen en aanleggen van een waterleiding in beschermingszones A en B van de primaire waterkering op locatie Maasstraat te Cuijk. 05-04-2019 05-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Maasveld Cuijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox