Geo- en vastgoeddata op locatie:

Cuijk Centrum, Mariaplein

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.07BPmariaplein
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.07BPmariaplein-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-12-2014
Officiële bekendmaking staatscourant 13-01-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.185 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 694 21,81%
- Groen (art. 3) 694 21,81%
Wonen 2.490 78,19%
- Wonen (art. 4) 2.490 78,19%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 1.232 38,70%
Waarde - Archeologie 2 (art. 5) 1.232 38,70%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 3.190 100,17%
overige zone - funnel (art. 9) 3.185 100,00%
overige zone - monumentale boom (art. 9) 5 0,17%
Vrijwaringszone 3.185 100,00%
vrijwaringszone - radar (art. 9) 3.185 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Cuijk Centrum, Mariaplein vastgesteld 15-12-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Cuijk Centrum vastgesteld 10-07-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Cuijk Centrum onherroepelijk 10-07-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 25-05-2019 25-05-2019 detail
exploitatievergunning Gemeente Cuijk – Exploitatievergunning Droge Horeca – verleend voor V.O.F. Rovers-Welten hodn Bakker Bart Cuijk 15-05-2019 15-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woonhuis - Katwijkseweg ongenummerd te Cuijk 15-05-2019 15-07-2019 detail
overig Gemeente Cuijk – Objectvergunning – verleend aan Van Leeuwen Zwanenburg Sloopwerken B.V. voor het plaatsen van een toiletunit, Maasburg 24 te Cuijk 13-05-2019 13-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woonhuis - Katwijkseweg ong. te Cuijk 13-05-2019 13-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Zwaanstraat Cuijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox