Geo- en vastgoeddata op locatie:

Cuijk Heeswijkse Kampen, noordoever Heeswijkse Plas

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.08BPnoordoever
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.08BPnoordoever-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-03-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 80.348 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 12.425 15,46%
- Bedrijf (art. 3) 12.348 15,37%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 77 0,10%
Groen 34.070 42,40%
- Groen (art. 5) 34.070 42,40%
Recreatie 33.852 42,13%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 6) 33.852 42,13%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 2.596 3,23%
Leiding - Riool (art. 7) 2.596 3,23%
Waarde 5.066 6,30%
Waarde - Archeologie (art. 8) 5.066 6,30%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 80.348 100,00%
geluidzone - industrie (art. 12.1) 80.348 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Cuijk, Heeswijkse Kampen, bedrijfslocatie noordoever vastgesteld 20-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Cuijk, Heeswijkse Kampen 2014 vastgesteld 16-06-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Cuijk Heeswijkse Kampen, noordoever Heeswijkse Plas vastgesteld 18-03-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
aankondiging Ontheffing geluid 25-04-2019 25-04-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 25-04-2019 25-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Aanwijzingsbesluit politieambtenaren als toezichthouder APV 03-04-2019 03-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels Tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van een Sociaal Medsiche indicatie uijk 2019 26-03-2019 26-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Gedragscode raads- en commissieleden gemeente Cuijk 2018 22-03-2019 22-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.