Cuijk Heeswijkse Kampen, noordoever Heeswijkse Plas

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.08BPnoordoever
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.08BPnoordoever-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-03-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 80.348 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 12.425 15,46%
- Bedrijf (art. 3) 12.348 15,37%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 77 0,10%
Groen 34.070 42,40%
- Groen (art. 5) 34.070 42,40%
Recreatie 33.852 42,13%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 6) 33.852 42,13%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 2.596 3,23%
Leiding - Riool (art. 7) 2.596 3,23%
Waarde 5.066 6,30%
Waarde - Archeologie (art. 8) 5.066 6,30%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 80.348 100,00%
geluidzone - industrie (art. 12.1) 80.348 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Cuijk, Heeswijkse Kampen, bedrijfslocatie noordoever detail kaart
Cuijk, Heeswijkse Kampen 2014 detail kaart
Cuijk Heeswijkse Kampen, noordoever Heeswijkse Plas detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Ontheffing geluid detail
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
Nadere Regels mantelzorgwaardering 2019 detail
Parkeernota Gemeente Cuijk 2016-2023 detail
Nota Parkeernormen auto en fiets Gemeente Cuijk detail

Vergunningen in de gaten houden?