Cuijk, Heeswijkse Kampen, Zilveresdoorn 44

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.08BPzilveresdoor44
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.08BPzilveresdoor44-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 16-06-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 460 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Woongebied 460 100,00%
- Woongebied - Wonen in het groen (art. 3) 460 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 460 100,00%
vrijwaringszone - radar (art. 7.1) 460 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Cuijk, Heeswijkse Kampen, Zilveresdoorn 44 detail kaart
Cuijk, Heeswijkse Kampen 2014 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, TenneT TSO BV, Louwerenberg in de gemeente Cuijk (groen-ID 26295), Z/094082 detail
Nadere Regels mantelzorgwaardering 2019 detail
Gemeente Cuijk – Melding Evenement – verleend voor buurtfeest op 21 september 2019 Burgemeester van de Mortelstraat Cuijk detail
Nota Parkeernormen auto en fiets Gemeente Cuijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Zilveresdoorn Cuijk detail

Meer weten over adressen?