Geo- en vastgoeddata op locatie:

Cuijk, De Valuwe

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.09BPcuijkdevaluwe
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.09BPcuijkdevaluwe-Va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-12-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 873.685 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 1.978 0,23%
- Bedrijf (art. 3) 1.978 0,23%
Centrum 1.254 0,14%
- Centrum (art. 4) 1.254 0,14%
Cultuur en ontspanning 2.097 0,24%
- Cultuur en ontspanning (art. 5) 2.097 0,24%
Groen 98.440 11,27%
- Groen (art. 6) 98.439 11,27%
Maatschappelijk 41.527 4,75%
- Maatschappelijk (art. 7) 41.527 4,75%
Sport 166.730 19,08%
- Sport (art. 8) 166.730 19,08%
Verkeer 270.132 30,92%
- Verkeer (art. 9) 220.834 25,28%
- Verkeer - Railverkeer (art. 10) 49.298 5,64%
Wonen 291.525 33,37%
- Wonen (art. 11) 291.525 33,37%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 2.425 0,28%
Leiding - Riool (art. 12) 2.425 0,28%
Waarde 551.262 63,10%
Waarde - Archeologie 3 (art. 13) 3.238 0,37%
Waarde - Archeologie 5 (art. 14) 548.024 62,73%
Waterstaat 78.657 9,00%
Waterstaat - Waterkering (art. 15) 78.657 9,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 829.667 94,96%
other: funnel (art. 19.3) 828.268 94,80%
other: monumentale boom (art. 19.2) 1.400 0,16%
Vrijwaringszone 873.685 100,00%
vrijwaringszone - radar (art. 19.1) 873.685 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Snelfietsroute Cuijk - Mook vastgesteld 06-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Cuijk, De Valuwe, Merletcollege vastgesteld 28-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Cuijk De Valuwe, fase 3 en 4 vastgesteld 28-09-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 19-02-2019 19-02-2019 detail
standplaatsvergunning Gemeente Cuijk – Standplaatsvergunning – verleend voor een mobiel kantoor CZ op het parkeerterrein Zwaanstraat te Cuijk 18-02-2019 18-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Inkoopbeleid gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Werkorganisatie CGM 14-02-2019 14-04-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis - Katwijkseweg 9 te Cuijk 11-02-2019 11-04-2019 detail
standplaatsvergunning Gemeente Cuijk – Standplaatsvergunning – verleend voor Quynh-Ly voor de verkoop van Vietname specialiteiten, Louis Jansenplein en Valuweplein te Cuijk 11-02-2019 11-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Mgr Zwijssenstraat Cuijk detail
Mottoendreef Cuijk detail
Opaaldreef Cuijk detail
Parkzicht Cuijk detail
Patakondreef Cuijk detail
Pistoletdreef Cuijk detail
Prof Alberdingk Thijmstr Cuijk detail
Prof vd Brinkstraat Cuijk detail
Reaalstede Cuijk detail
Regt Stoottroepenstraat Cuijk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten