Cuijk, De Valuwe

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.09BPcuijkdevaluwe
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.09BPcuijkdevaluwe-Va01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-12-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 873.685 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 1.978 0,23%
- Bedrijf (art. 3) 1.978 0,23%
Centrum 1.254 0,14%
- Centrum (art. 4) 1.254 0,14%
Cultuur en ontspanning 2.097 0,24%
- Cultuur en ontspanning (art. 5) 2.097 0,24%
Groen 98.440 11,27%
- Groen (art. 6) 98.439 11,27%
Maatschappelijk 41.527 4,75%
- Maatschappelijk (art. 7) 41.527 4,75%
Sport 166.730 19,08%
- Sport (art. 8) 166.730 19,08%
Verkeer 270.132 30,92%
- Verkeer (art. 9) 220.834 25,28%
- Verkeer - Railverkeer (art. 10) 49.298 5,64%
Wonen 291.525 33,37%
- Wonen (art. 11) 291.525 33,37%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 2.425 0,28%
Leiding - Riool (art. 12) 2.425 0,28%
Waarde 551.262 63,10%
Waarde - Archeologie 3 (art. 13) 3.238 0,37%
Waarde - Archeologie 5 (art. 14) 548.024 62,73%
Waterstaat 78.657 9,00%
Waterstaat - Waterkering (art. 15) 78.657 9,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 829.667 94,96%
other: funnel (art. 19.3) 828.268 94,80%
other: monumentale boom (art. 19.2) 1.400 0,16%
Vrijwaringszone 873.685 100,00%
vrijwaringszone - radar (art. 19.1) 873.685 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Buitengebied 2010, Snelfietsroute Cuijk - Mook detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Cuijk, De Valuwe, Merletcollege detail kaart
Cuijk De Valuwe, fase 3 en 4 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het ophogen van percelen - Raamweg ongenummerd te Cuijk detail
Beleidsregel artikel 13 b Opiumwet gemeente Cuijk 2019 detail
Gemeente Cuijk – Standplaatsvergunning, Terrasvergunning – verleend aan Frozz voor het plaatsen van een container voor de verkoop van ijs, snacks, dranken, gebak en koffie inclusief terras, Maaskade Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het ophogen van percelen - Raamweg ongenummerd te Cuijk detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Mgr Zwijssenstraat Cuijk detail
Mottoendreef Cuijk detail
Opaaldreef Cuijk detail
Parkzicht Cuijk detail
Patakondreef Cuijk detail
Pistoletdreef Cuijk detail
Prof Alberdingk Thijmstr Cuijk detail
Prof vd Brinkstraat Cuijk detail
Reaalstede Cuijk detail
Regt Stoottroepenstraat Cuijk detail

Meer weten over adressen?