Geo- en vastgoeddata op locatie:

Cuijk, De Valuwe, Merletcollege

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.09BPmerlet
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.09BPmerlet-VA02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-09-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 08-10-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 29.793 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 13.202 44,31%
- Groen (art. 3) 13.202 44,31%
Maatschappelijk 16.591 55,69%
- Maatschappelijk (art. 4) 16.591 55,69%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 6.545 21,97%
Waarde - Archeologie 5 (art. 5) 6.545 21,97%
Waterstaat 9.301 31,22%
Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 7) 3.202 10,75%
Waterstaat - Waterkering (art. 6) 6.099 20,47%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 10.900 36,59%
vrijwaringszone - dijk (art. 11.1) 10.900 36,59%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 ontwerp 08-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2010, Herziening 2016 voorontwerp 24-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Cuijk, De Valuwe, Merletcollege vastgesteld 28-09-2015 detail naar de kaart
reactieve aanwijzing Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) geconsolideerd 22-08-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Buitengebied 2010 vastgesteld 11-12-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 17-06-2019 17-06-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een loopbrug ten behoeve van het verkorten van de looproutes tussen de nachtwacht en de zorg-appartementen –‘ t Tuigleerstraatje ongenummerd te Cuijk 27-05-2019 27-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woning - Katwijkseweg ongenummerd te Cuijk 27-05-2019 27-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woonhuis - Katwijkseweg ongenummerd te Cuijk 15-05-2019 15-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woonhuis - Rozenobel ongenummerd te Cuijk 13-05-2019 13-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Katwijkseweg Cuijk detail

Meer weten over adressen?