Cuijk, De Valuwe, Merletcollege

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.09BPmerlet
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.1684.09BPmerlet-VA02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-09-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 08-10-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 29.793 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 13.202 44,31%
- Groen (art. 3) 13.202 44,31%
Maatschappelijk 16.591 55,69%
- Maatschappelijk (art. 4) 16.591 55,69%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 6.545 21,97%
Waarde - Archeologie 5 (art. 5) 6.545 21,97%
Waterstaat 9.301 31,22%
Waterstaat - Stroomvoerend rivierbed (art. 7) 3.202 10,75%
Waterstaat - Waterkering (art. 6) 6.099 20,47%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 10.900 36,59%
vrijwaringszone - dijk (art. 11.1) 10.900 36,59%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Buitengebied 2010, Herziening 2016 detail kaart
Cuijk, De Valuwe, Merletcollege detail kaart
Reactieve aanwijzing tav Buitengebied 2010 Cuijk (geconsolideerd) detail kaart
Buitengebied 2010 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk detail
Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een nieuwe woning - Katwijkseweg ong. te Cuijk detail
KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, TenneT TSO BV, Louwerenberg in de gemeente Cuijk (groen-ID 26295), Z/094082 detail
Gemeente Cuijk – Melding Besluit Lozen Buiten Inrichting voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem – Katwijkseweg 9 te Cuijk detail
Nadere Regels mantelzorgwaardering 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Katwijkseweg Cuijk detail

Meer weten over adressen?