Geo- en vastgoeddata op locatie:

De Valuwe, fase 2C

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Cuijk
DossierNL.IMRO.1684.09BPvaluwe2C
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.1684.09BPvaluwe2C-VA01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 05-11-2018
Officiële bekendmaking staatscourant 20-11-2018
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.329 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Maatschappelijk 239 10,27%
- Maatschappelijk (art. 3) 239 10,27%
Verkeer 718 30,82%
- Verkeer (art. 4) 718 30,82%
Wonen 1.372 58,92%
- Wonen (art. 5) 1.372 58,92%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 2.329 100,00%
luchtvaartverkeerzone - funnel (art. 9.2) 2.329 100,00%
Vrijwaringszone 2.329 100,00%
vrijwaringszone - radar (art. 9.1) 2.329 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Cuijk, De Valuwe vastgesteld 17-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Cuijk De Valuwe, Valuweplein fase 2B vastgesteld 16-02-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding ingevolge artikel 39b Wbb door: Gemeente Cuijk, adres: Wegendoorn / Bosrank 12 te Cuijk 24-05-2019 24-05-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woonhuis - Katwijkseweg ongenummerd te Cuijk 15-05-2019 15-07-2019 detail
overig Gemeente Cuijk – Kampeerontheffing – verleend voor 105 Geniecompagnie Waterbouw / 101 Geniebataljon Koninklijke Landmacht 13-05-2019 13-07-2019 detail
omgevingsvergunning Gemeente Cuijk – Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een woonhuis - Katwijkseweg ong. te Cuijk 13-05-2019 13-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Bouwverordening gemeente Cuijk 2014 08-05-2019 08-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.